Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Radicalisering

Radicale ideeën kunnen een plaats hebben in een democratische samenleving. Ze maken deel uit van het democratische meningsverschil en zorgen ervoor dat nieuwe thema’s en belangen op de agenda verschijnen. Als radicaliseringsprocessen leiden tot gewelddadige vormen van extremisme stelt zich echter een ernstig probleem. Gewelddadig extremisme kan zich uiten in verschillende ideologische gedaanten, van extreemrechts en –links tot gewelddadig jihadisme. De afgelopen jaren nam de bezorgdheid over extremistisch geweld sterk toe in onze samenleving. Vanuit België vertrokken bijna 500 Syriëstrijders om zich aan te sluiten bij gewelddadig jihadistische groeperingen zoals IS. Ook  in verschillende Europese steden pleegde IS terroristische aanslagen. Zowel op nationaal als lokaal niveau wordt beleid ontwikkeld om gewelddadig extremisme en terrorisme tegen te gaan. In Vlaanderen richt dat zich vooral op preventie. Tegen een achtergrond van maatschappelijke spanningen gaat de aandacht daarbij ook naar uitdagingen zoals polarisatie.

Goed beleid kan niet zonder een degelijke wetenschappelijke onderbouw. Door middel van onderzoek naar de preventie van verschillende vormen van radicalisering en gewelddadig extremisme wil het Vlaams Vredesinstituut daaraan bijdragen. Dat doen we door bestaand onderzoek onder de aandacht van beleidsmakers te brengen en naar de Vlaamse context te vertalen én door onderzoek te verrichten naar hoe het Vlaamse beleid in de praktijk vorm krijgt.

Een mooi voorbeeld is het geïntegreerd onderzoeksrapport in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid met een algemene evaluatie van het Vlaams Actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering dat op 2 december 2020 verscheen. Dat resulteerde in heel wat publicaties én in de organisatie van een thematische reeks webinars. Hier leest u er alles over.  

Ontdek onderaan deze pagina nog veel meer publicaties en webinars in dit thema.

Blijft u graag op de hoogte van de laatste nieuwigheden, bijvoorbeeld van ons nieuwe rapport over online polarisatie dat in het voorjaar van 2022 verschijnt? Vul dan zeker onderstaand formulier in.


Publicaties die met dit thema te maken hebben: