Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Factsheet – Radicalisering & polarisering – Centrale doelstellingen en beleidskeuzes (Programmascan)

Op 2 december 2020 verscheen een geïntegreerd onderzoeksrapport met een algemene evaluatie van het Vlaams Actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering, in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.
Dit geïntegreerde onderzoeksrapport, met de titel “Gewelddadige Radicalisering & Polarisering – Beleid en Preventie in Vlaanderen: Evaluatie en uitdagingen” werd samengevat en thematisch gegroepeerd in toegankelijke factsheets, onder andere over de centrale doelstellingen en beleidskeuzes van het actieplan.

Download PDF