Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Bibliotheek

In samenwerking met het Parlementair Informatiecentrum van het Vlaams Parlement beheert het Vredesinstituut een documentatiecentrum met een collectie boeken, tijdschriften en andere media over vredesonderzoek. Deze documentatie wordt ontsloten in het LIBIS-netwerk.

Zoeken in de bibliotheekcollectie van het Vredesinstituut.

Hoe ontleen ik uit de bibliotheek van het Vredesinstituut?

Iedereen kan de collectie van het Vredesinstituut inkijken in het Parlementair Informatiecentrum van het Vlaams Parlement. Je kan je daarvoor aanmelden als bezoeker bij de bezoekersbalie aan de Leuvenseweg 86, 1000 Brussel. De ontvangstmedewerkers geven je dan een bezoekersbadge en wijzen je de weg naar de bibliotheek.

Boeken kunnen echter niet zo eenvoudig worden ontleend als in een gewone gemeentebibliotheek. Enkel medewerkers van volksvertegenwoordigers en fracties, en personeelsleden van het Parlement kunnen werken rechtstreeks ontlenen.

Andere onderzoekers, studenten en geïnteresseerden, maken best gebruik van Interbibliothecair Leenverkeer (IBL). Dat betekent dat je de gewenste boeken via je eigen universiteits- of gemeentebibliotheek aanvraagt. Die worden dan bezorgd, waarna je ze via het systeem van de bibliotheek waar je de aanvraag indiende, kan ontlenen.