Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Privacybeleid

Het Vlaams Vredesinstituut, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van het Vlaams Vredesinstituut, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een inschrijvingsformulier op de website aan het Vlaams Vredesinstituut verstrekt.

Het Vlaams Vredesinstituut kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

WAAROM HET VLAAMS VREDESINSTITUUT GEGEVENS NODIG HEEFT?

Persoonsgegevens worden nooit ingezameld tenzij u ze zelf doorgeeft. Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of RSS,  een formulier gebruikt of ons mailt (vredesinstituut@vlaamsparlement.be) geeft u informatie vrij.

Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden niet verkocht, uitgeleend of verhuurd of
op enige andere wijze bekend gemaakt aan derden.

HOE LANG EN WAAR VLAAMS VREDESINSTITUUT GEGEVENS BEWAART

We bewaren persoonsgegevens in volgende geïnformatiseerde bestanden:
1. Algemeen adressenbestand: om u uit te nodigen op activiteiten georganiseerd door het Vlaams Vredesinstituut
2. Abonneebestand van de nieuwsbrief: om de nieuwsbrief te verzenden
3. Op onze schijf op de server om welbepaalde redenen

Het Vlaams Vredesinstituut bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Alle data wordt opgeslagen in een veilige versleutelde omgeving (Mail-Chimp, OnePageCRM, Ninjaforms, Server). Alle draagbare toestellen die uw gegevens kunnen bevatten, zijn versleuteld en de gegevens kunnen vanop afstand worden gewist.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van het Vlaams Vredesinstituut worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website, en om af te stemmen op de gebruikersnoden van onze bezoekers.

Het Vlaams Vredesinstituut gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden, die niet functioneel betrokken zijn bij het verbeteren van de website & communicatiemiddelen, verstrekt. De website wordt gehost bij Combell.

GOOGLE ANALYTICS

Onze website www.vlaamsvredesinstituut.eu gebruikt Google Analytics, een programma dat ons vertelt hoeveel bezoekers we krijgen en welke pagina’s populair zijn. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw computer, tablet of smartphone. Google Analytics analyseert deze gegevens en de resultaten kan het Vlaams Vredesinstituut bekijken. Google kan deze informatie aan derden verstrekken als zij daartoe wettelijk gehouden is en/of als derden de informatie namens Google verwerken. Google kan de informatie wel of niet gebruiken voor andere Google diensten. Wij hebben daar geen invloed op of zeggenschap over.

COOKIES OP ONZE SITE

Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden.
Cookies hebben meestal een vervaltermijn. Sommige cookies worden automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit (session cookie), terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan.

Welke cookies worden op deze website gebruikt?

First party Cookies:

Domeinnaam: vlaamsvredesinstituut.eu

Third party cookies:

Domeinnaam: hotjar.com

Domeinnaam: addthis.com

Cookies verwijderen of instellingen beheren

U kunt de installatie van cookies weigeren, of uw cookie-instellingen beheren in uw browser. Hierbij moet u wel rekening houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen wanneer de wettelijke voorwaarden dat toelaten. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar  privacy.vredesinstituut@vlaamsparlement.be samen met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart. Het Vlaams Vredesinstituut zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Vlaams Vredesinstituut
Leuvenseweg 86
1000 Brussel
vredesinstituut@vlaamsparlement.be

U kan zich tevens wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming Pablo Pivetta, pablo.pivetta@vlaamsparlement.be.

KLACHTEN OF MELDINGEN

Voor meer algemene informatie kunt ook steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
t: 02 274 48 00 – 02 274 48 35
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be