Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Over het Vredesinstituut

Het Vlaams Vredesinstituut werd in 2004 opgericht als paraparlementaire instelling bij het Vlaams Parlement. Op initiatief van leden van de subcommissie Wapenhandel, werd het decreet ‘houdende de oprichting van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie’ op 5 mei 2004 met grote meerderheid goedgekeurd door de plenaire vergadering van het parlement. In het decreet werd de vierledige opdracht van het instituut vastgelegd. Voor zijn werking ontvangt het Vredesinstituut een werkingstoelage van het Vlaams Parlement.

Het Vredesinstituut bestaat uit een Raad van Bestuur, een Wetenschappelijke Raad en een Wetenschappelijk Secretariaat. In de Raad van Bestuur is het brede maatschappelijk middenveld van Vlaanderen vertegenwoordigd en de internationaal samengestelde Wetenschappelijke Raad begeleidt de onderzoeksactiviteiten van het Wetenschappelijk Secretariaat.

De Raad van Bestuur vertaalde de missie van het Vredesinstituut in een opdrachtverklaring: Om te werken aan een meer vredevolle samenleving, bij ons en wereldwijd, is het nodig vredesvraagstukken ten gronde te analyseren en, na een open debat, de nodige maatregelen te nemen. Het Vredesinstituut staat garant voor het aanleveren van grondige analyses, het informeren en organiseren van het debat, en het aansturen op maatregelen voor het bevorderen van vrede en geweldpreventie.

Het Vredesinstituut biedt stageplaatsen aan