Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

‘Deradicalisering’: Wetenschappelijke inzichten voor een Vlaams beleid

Publicatiedatum: 04/07/2017

De doelstelling van dit boek is om internationaal onderzoek over gewelddadig extremisme te vertalen naar het beleid en de praktijk in Vlaanderen. Want de sleutel tot de preventie van gewelddadig extremisme ligt op lokaal vlak. Het Vredesinstituut bracht zeven internationale experten en praktijkdeskundigen uit Vlaanderen samen om het bestaande empirisch onderzoek toe te passen op de praktijk hier. Wat is de relatie tussen radicaal gedachtegoed en gewelddadig gedrag? Kan je het risico op extremistisch geweld inschatten? Wat zijn ‘deradicaliseringstrajecten’? Hebben ‘counternarratives’ zin, en hoe evalueer je antiradicaliseringsbeleid? Hoe kijken jongeren tegen dit alles aan? En hoe kunnen beleidsmakers omgaan met islam in een Europese context? Reflecties over deze vragen vind je in de zeven hoofdstukken van dit boek.

Download hier de afzonderlijke hoofdstukken uit het boek:

Inleiding. Radicalisering: complex fenomeen, ambigu beleidsconcept – Lore Colaert

Radicaal gedachtegoed en gewelddadig gedrag – Carl Miller & Leah Selig Chauhan

Risico-inschatting in een integraal veiligheidsbeleid – Allard R. Feddes

Een typologie van ‘deradicaliserings’programma’s – Daniel Koehler

‘Counternarratieven’ tegen gewelddadig extremisme – Bertjan Doosje & Jan Jaap van Eerten

Evaluatie van de bestrijding van gewelddadig extremisme – Amy-Jane Gielen

De perceptie van anti-radicalisering door jongeren – Paul Thomas

Islam in Europa en Europese islam – Marcel Maussen & Merel Talbi

Conclusies. En in Vlaanderen? – Lore Colaert

(This book is also available in English)