Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Jongeren en geweld

Publicatiedatum: 26/05/2011

In het boek ‘Jongeren en geweld’ brengen onderzoekers van de K.U.Leuven in opdracht van het Vlaams Vredesinstituut alle recente gegevens samen die in Vlaanderen beschikbaar zijn over jongerengeweld. Naast een kritische kijk op dit bestaande cijfermateriaal, worden ook nieuwe diepgravende analyses uitgevoerd op cijfers van het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) en de Veiligheidsmonitor. Dit kwantitatief luik schetst een beeld van de omvang, aard en evolutie van de problematiek. Bovendien worden ook de resultaten van nieuw kwalitatief onderzoek naar de attitudes en perceptie van jongeren zelf verwerkt.

Lees hier een hoofdstuk:

Inhoudstafel
Voorwoord
inleiding
Hoofdstuk 1 Jongeren en geweld gekaderd
Hoofdstuk 2 Jongeren als dader
Hoofdstuk 3 Jongeren als slachtoffer
Hoofdstuk 4 Jongerengeweld gemeten 1998-2009
Hoofdstuk 5 Jongerengeweld in Vlaanderen geanalyseerd
Hoofdstuk 6 Beleving van geweld bij jongeren
Hoofdstuk 7 Algemeen besluit
bijlagen
eindnoten