Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Contact

Leuvenseweg 86
1000 Brussel

tel. + 32 2 552 45 91
fax + 32 2 552 44 08

vredesinstituut@vlaamsparlement.be

Communicatieverantwoordelijke
brigitte.herremans@vlaamsparlement.be
+ 32 2 552 45 95

Contacteer een onderzoeker

Volg ons op sociale media:

map