Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Jonge daders en slachtoffers van geweld in Vlaanderen

Publicatiedatum: 27/03/2012

Een onderzoek ‘Jongeren en geweld’ werd uitgevoerd van 1 november 2009 tot 31 oktober 2010 aan het Leuvens Instituut voor Criminologie van de KULeuven en het Expertisecentrum Maatschappelijke Veiligheid van de Katho Hogeschool, door onderzoekers Evi Verdonck en Diederik Cops, onder promotorschap van prof. dr. Johan Put en prof. dr. Stefaan Pleysier. Deze nota van de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek samen. Bovendien werden bijkomende analyses uitgevoerd om de etnische afkomst van jonge geweldplegers en slachtoffers te onderzoeken.


Locatie: Brussel

Download dit bestand