Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Advies – Het Vlaamse beleid inzake de lokale aanpak van gewelddadige radicalisering

Publicatiedatum: 01/07/2020

Naar aanleiding van de publicatie van het rapport ” Het Vlaamse beleid inzake de lokale aanpak van gewelddadige radicalisering” formuleerde het Vlaams Vredesinstituut beleidsadvies aan het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering.

Download dit bestand