Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Advies over de aanpak van stadsrellen

Publicatiedatum: 07/01/2015

In Vlaanderen komen, zoals elders in Europa, occasioneel gewelddadige stadsrellen voor die naast de directe schade ook een grote impact hebben op het samenleven in wijken en steden; een impact die het lokale overstijgt. Het Vredesinstituut heeft onderzoek gevoerd naar deze vorm van publiek geweld en geeft advies over de aanpak ervan.

 

Download dit bestand