Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Raad van bestuur

De Raad van Bestuur van het Vredesinstituut bestaat uit 19 stemgerechtigde leden uit uiteenlopende hoeken van het Vlaamse middenveld. De leden hebben een mandaat van vijf jaar en worden benoemd door het Vlaams Parlement. Om een onafhankelijk instituut met een groot draagvlak en de nodige deskundigheid te verzekeren, wordt in het decreet een evenwichtige vertegenwoordiging bepaald.

Annemie Charlier
Axel Delvoie
Luc De Vos

Ward Kennes
Heleen Touquet
Jan Van Puyvelde
Voorgedragen door de politieke fracties

Jan Boulogne
Johan Guldix

Ria van Peer
Peter Wouters
Voorgedragen door de SERV

Prof. Dr. Ann Pauwels
Prof. Dr. Dirk Rochtus
Prof. Dr. Tom Sauer
Voorgedragen door de VLIR 

Stefanie De Bock
Kristin De Winter
Wim Vandewiele

Voorgedragen door de Vlaamse vredesbeweging

Naima Charkaoui
Jan Peumans (Voorzitter)
Filip Reyniers (Ondervoorzitter)

Gecoöpteerde leden

Nils Duquet, directeur
Met raadgevende stem