Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Raad van bestuur

De Raad van Bestuur van het Vredesinstituut bestaat uit 19 stemgerechtigde leden uit uiteenlopende hoeken van het Vlaamse middenveld. De leden hebben een mandaat van vijf jaar en worden benoemd door het Vlaams Parlement. Om een onafhankelijk instituut met een groot draagvlak en de nodige deskundigheid te verzekeren, wordt in het decreet een evenwichtige vertegenwoordiging bepaald.

Annemie Charlier
Axel Delvoie
Dirk Rochtus
 (ondervoorzitter)
Diane Verstraeten
Raf Burm
Reinilde Van Moer
Voorgedragen door de politieke fracties


Els Dirix 

Jan Boulogne
Peter Wouters
Voorgedragen door de SERV


Prof. Dr. Ann Pauwels
Prof. Dr. Berber Bevernage
Prof. Dr. Tom Sauer
Voorgedragen door de VLIR 


Bram Vranken

Georges Spriet
Kristin De Winter
Voorgedragen door de Vlaamse vredesbewegingen


Filip Reyniers
Khalid Benhaddou
Mieke Van Hecke
 (voorzitter)
Gecoöpteerde leden

Elke Devroe, directeur
Met raadgevende stem