Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Omgaan met stadsrellen – Meer dan repressie, meer dan preventie

Publicatiedatum: 03/12/2014

Overheden hebben in het verleden (preventief) beleid ontwikkeld naar aanleiding van stadsrellen. De inschatting leeft dat niet altijd de juiste lessen zijn getrokken en dat sommige beleidsontwikkelingen de kiemen van een volgende stadsrel in zich droegen. Dit rapport wil een referentiekader aanbieden om beleidsvoering rond stadsrellen te ondersteunen. Zoals de repressieve dimensie hiervan verschillende vormen kan aannemen, zo kent ook het preventieve aspect verschillende invullingen.


Locatie: Brussel

Download dit bestand