Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Thema’s

Herdenking en herinnering

Herinneringen aan oorlogen en politiek geweld blijven ons beroeren, vaak tot lang na de feiten. Gewelddadige conflicten slaan immers diepe kloven en breuken, niet alleen tussen staten, maar ook tussen groepen mensen.

Lees meer

Vuurwapens

De overheid onderwerpt wapenhandel en het gebruik van vuurwapens aan regulering. Daarbij gaat het enerzijds over de regulering van legale vormen van bezit, gebruik en handel. Anderzijds gaat het over de bestrijding van illegale handel en misbruik.

Lees meer

Radicalisering

Radicale ideeën kunnen een plaats hebben in een democratische samenleving. Ze maken deel uit van het democratische meningsverschil en zorgen ervoor dat nieuwe thema’s en belangen op de agenda verschijnen. Als radicaliseringsprocessen leiden tot gewelddadige vormen van extremisme stelt zich echter een ernstig probleem.

Lees meer

Controverse in de klas

Het samenleven staat vandaag onder spanning. Discussies over politiek en samenleving raken snel verhit, tegenstellingen worden scherper gesteld. Dat is ook zo in de klas en op school.

Lees meer

Dual use goederen

Uitgevoerde defensie-gerelateerde producten kunnen bijvoorbeeld ingezet worden bij schendingen van mensenrechten en overtredingen van het internationaal humanitair recht, of kunnen bijdragen aan wapenwedlopen en de escalatie van spanningen binnen en tussen landen.

Lees meer

Wapenhandel

Wapens zijn strategische goederen. Ze spelen een belangrijke rol in ordehandhaving en landsverdediging. Tegelijkertijd zijn er risico’s verbonden aan de handel in deze producten.

Lees meer