Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Het Vlaamse beleid inzake de lokale aanpak van gewelddadige radicalisering

Publicatiedatum: 01/07/2020

Op basis van een literatuurstudie, een analyse van beleidsdocumenten en een bevraging bij de betrokken radicaliseringsambtenaren in de negen steden en gemeenten onderzoekt dit rapport – op vraag van de Commissie Radicalisering van het Vlaams Parlement – het Vlaamse beleid en de uitvoering ervan in de lokale praktijk.


Download dit bestand