Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Advies evaluatie Vlaams actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering

Op 2 december 2020 verscheen een geïntegreerd onderzoeksrapport met een algemene evaluatie van het Vlaams Actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering.

Op basis van dit geïntegreerde onderzoeksrapport, met de titel “Gewelddadige Radicalisering & Polarisering – Beleid en Preventie in Vlaanderen: Evaluatie en uitdagingen” formuleerde het Vlaams Vredesinstituut een advies.

Advies evaluatie Vlaams actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering