Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Polarisatie, conflict en vrede

Publicatiedatum: 14/07/2021

De bezorgdheid over polarisatie in de samenleving neemt toe. In de media en het publieke debat komt die zorg naar voren in tal van actuele maatschappelijke analyses. Beleid en vormingspraktijk in Vlaanderen zetten sinds enkele jaren in op strategieën om met polarisatie om te gaan.

Polarisatie is een complex fenomeen. Om beleid en praktijk goed te informeren, is het belangrijk dat polarisatie geen containerbegrip wordt waarmee allerhande tegenstellingen, spanningen en conflicten zonder veel onderscheid op één hoop gegooid worden.

Met de nota Polarisatie, conflict en vrede – Geweldloos omgaan met tegenstellingen en spanningen willen we bijdragen aan de reflectie over polarisatie en hoe er best mee om te gaan. Op basis van inzichten uit de literatuur brengen we in kaart in welke vormen polarisatie zich kan voordoen. We duiden ook het onderscheid en de wisselwerking met conflict. Vervolgens staan we stil bij wat deze inzichten uit de literatuur betekenen voor beleid en praktijk. Zo schetsen we de krijtlijnen van een referentiekader om op een geweldloze manier om te gaan met polarisatie.

Via deze link ontdek je ook een aantal infofiches over hoe je kan reageren op confronterende uitspraken en hoe je didactisch aan de slag gaat met controversiële onderwerpen.


Locatie: Brussel

Download dit bestand