Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Profiel van jongeren die dader of slachtoffer zijn van geweld in Vlaanderen

Download PDF