Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Omgaan met radicalisering – Vier overwegingen bij een Vlaams beleid inzake radicalisering

Publicatiedatum: 24/03/2015

Deze onderzoeksnota schetst een aantal overwegingen ter ondersteuning van de ontwikkeling van een Vlaams beleidsantwoord op ‘radicalisering’. De auteur formuleert vier overwegingen bij een Vlaams beleid inzake radicalisering. Een eerste overweging behandelt het uiteindelijke grensoverschrijdende gedrag dat de aanleiding vormt voor het Vlaamse radicaliseringsbeleid. De tweede overweging zoomt in op het eigenlijke radicaliseringsproces dat als oorzaak wordt gezien van dat grensoverschrijdende gedrag. De derde overweging bespreekt  hoe radicalisering gebeurt binnen een maatschappelijke context en, in min of meerdere mate, bepaald wordt door die context. De vierde overweging behandelt de manier waarop het beleid, inclusief het specifieke radicaliseringsbeleid, zelf mee vorm geeft aan diezelfde maatschappelijke context. De nota sluit af met een mogelijke onderzoeksagenda, om tot een beter begrip te komen van radicalisering als beleidsprobleem


Locatie: Brussel

Download dit bestand