Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Medewerkers

Het Wetenschappelijke Secretariaat is het operationele centrum van het Vredesinstituut. De kantoren van het instituut zijn gevestigd in het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers in Brussel. In het Secretariaat werken de onderzoekers, wordt het documentatiecentrum uitgebouwd en adviezen voorbereid.

Het Vredesinstituut biedt ook stageplaatsen  aan.

Directeur

Onderzoekers

Verantwoordelijke Communicatie

Office Managers

Bekijk onze vacatures