Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Wetenschappelijke raad

De Wetenschappelijke Raad evalueert de kwaliteit van het onderzoek van het Vredesinstituut, geeft de Raad van Bestuur en het Wetenschappelijk Secretariaat advies over belangrijke trends inzake vrede en veiligheid en kan geraadpleegd worden voor het lopende onderzoek. De Wetenschappelijke Raad is samengesteld uit de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur, de directeur van het Vredesinstituut en acht binnen- en buitenlandse specialisten.

Dr. Sibylle Bauer – Directeur ‘Studies, Armament and Disarmament’ bij SIPRI – Stockholm International Peace Research Institute.

Prof. Dr. Sven Biscop – Professor aan de Universiteit Gent en directeur van het programma “Europa in de wereld” aan het Koninklijk Egmont Instituut voor Internationale Betrekkingen.

Prof. Dr. J. Peter Burgess – Professor aan de Ecole Normale Supérieure in Parijs en Adjunct-Professor aan de Universiteit van Kopenhagen.

Dr. Geert Castryck – Senior researcher en docent aan de Universiteit Leipzig.

Prof. Dr. Keith Krause – Professor aan het Graduate Institute of International and Development Studies in Genève.

Dr. Marcel Maussen – Assistent-professor aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

Prof. Dr. Letizia Paoli – Gewoon hoogleraar criminologie aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven.

Prof. Dr. Ismee Tames – Programmaleider ‘War & Society’ aan het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocide Studies (NIOD) in Amsterdam en bijzonder hoogleraar aan de leerstoel ‘Geschiedenis en betekenis van verzet tegen oorlog en onderdrukking’ aan de Universiteit Utrecht.