Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.
Nobelprijstraject #StemmenVoorVrede: nieuw lessenpakket
Vraag gratis aan en ontvang de leerlingen- en leerkrachtenbundel onmiddellijk in je mailbox

Sinds juli 2023 is er een kant- en-klaar lessenpakket beschikbaar rond de Nobelprijs voor de Vrede waar leerkrachten of workshopgevers onmiddellijk mee aan de slag kunnen. Het pakket bestaat uit een leerlingen- en leerkrachtenbundel en is geschikt voor leerlingen in de doorstroom-, arbeidsmarkt- of dubbele finaliteit.

lees meer
Memorandum 2024 en verder
Verkiezingen in 2024: Richtingaanwijzers voor politici en beleidsmakers

Met focus op concrete adviespunten over wapengeweld, omgaan met polarisering en gewelddadige radicalisering, een actief vredesbeleid en exportcontrole op strategische goederen.

lees meer
Wapenexport & gepaste zorgvuldigheid
Lees onze nieuwste analyse over de impact van nieuwe "due diligence"-regels voor defensiebedrijven

Het is in het belang van defensiebedrijven om – zelfs zonder een expliciete wettelijke verplichting – een gepast zorgvuldigheidsbeleid te implementeren, zo blijkt uit dit onderzoek.

lees meer
Vlaanderen en vrede in buitenlands beleid
Welke kansen kan Vlaanderen grijpen in turbulente tijden?

Met dit nieuwe rapport en het bijhorende advies levert het Vlaams Vredesinstituut een concreet plan af om een buitenlandbeleid vorm te geven waarin vrede, samen met mensenrechten en veiligheid, richtinggevend wordt.

lees meer
Dual-use: goederen & technologieën
Lees onze nieuwe analyse over de Vlaamse buitenlandse handel & controle tussen 2013 en 2022

Goederen voor tweeërlei gebruik, zogeheten dual-use-goederen, zijn goederen of technologieën die zowel voor civiel als militair gebruik kunnen worden ingezet. Deze analyse bespreekt de aard en omvang van de Vlaamse vergunde en geweigerde dual-use- uitvoer (en evoluties daarin) in de periode tussen 2013 en 2022.

lees meer

Herdenking en herinnering

Herinneringen aan oorlogen en politiek geweld blijven ons beroeren, vaak tot lang na de feiten. Gewelddadige conflicten slaan immers diepe kloven en breuken, niet alleen tussen staten, maar ook tussen groepen mensen.

Lees meer

Radicalisering

Radicale ideeën kunnen een plaats hebben in een democratische samenleving. Ze maken deel uit van het democratische meningsverschil. Als radicaliseringsprocessen leiden tot gewelddadige vormen van extremisme stelt zich echter een ernstig probleem.

Lees meer

Vredesopvoeding

Sinds onze oprichting voeren we onderzoek naar vredesopvoeding en conflicthantering. Hierbij onderzoeken we wat vredesopvoeding betekent en welke invullingen eraan gegeven kunnen worden in het onderwijs. Een centraal onderzoeksthema is omgaan met controverse in de klas.

Lees meer

Vuurwapens

De overheid onderwerpt wapenhandel en het gebruik van vuurwapens aan regulering. Daarbij gaat het enerzijds over de regulering van legale vormen van bezit, gebruik en handel. Anderzijds gaat het over de bestrijding van illegale handel en misbruik.

Lees meer

Conventionele wapens

Wapens zijn strategische goederen. Ze spelen een belangrijke rol in ordehandhaving en landsverdediging. Tegelijkertijd zijn er risico’s verbonden aan de handel in deze producten.

Lees meer

Dual use goederen

Om te voorkomen dat nucleaire, chemische en biologische producten in de verkeerde handen terecht komen, wordt de handel in die zogenaamde dual-use producten gecontroleerd op basis van internationale afspraken.

Lees meer

Publicaties

Lees meer

Praat met ons mee

TIP - Op 6/10 kennen we de laureaat van de Nobelprijs voor de Vrede. Wat weten je leerlingen 3e graad daarover? Met het kant-en-klaar lessenpakket van het @Vredesinstituut werk je in je klas rond vrede en de Nobelprijs.

Today Int'l Day of the Total Elimination of #NuclearWeapons #IDTENW.
Check out :
✅Our working paper on non-nuclear weapon states in NATO https://documents.unoda.org/wp-content/uploads/2022/06/TPNW.MSP_.2022.NGO_.35.pdf
✅Our advisory note regarding Flanders-Belgium https://vlaamsvredesinstituut.eu/advies/advies-inzake-nucleaire-ontwapening-en-de-opties-voor-belgie-en-vlaanderen-hiertoe/
✅Our research report https://vlaamsvredesinstituut.eu/wp-content/uploads/2022/06/20220125_Nuclear_Disarmament-EN-FlemishPeaceInstitute-WEB.pdf

Onze onderzoeker Merel Selleslach schreef 1 dag na de Internationale Dag van de #Vrede een column voor @mondiaalnieuws : "Laat de vredesvlag maar wapperen, voor mijn part een heel jaar lang, als geheugensteuntje voor onze beleidsmakers..."
#PeaceDay

Internationale Dag van de #Vrede vandaag!
✅Ook @vlaparl hangt vredesvlag uit
🎧Onderzoeker Maarten Van Alstein @radio1be over #FlandersFields als werelderfgoed: https://radio1.be/luister/select/de-ochtend/niet-evident-voor-unesco-om-plaatsen-als-in-flanders-fields-waar-politiek-geweld-heeft-gespeeld-te-erkennen
✅ @NDuquet over vrede @kerknet: https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/nils-duquet-%E2%80%98vrede-werk-van-lange-adem%E2%80%99
#PeaceDay #PeaceDay2023 1/2

Blijf op de hoogte