Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.
Leren over oorlog, conflict en vrede
Een praktijkgids voor leerkrachten & onderwijsprofessionals

Tegen de achtergrond van de door het Grondwettelijk Hof herbevestigde pedagogische vrijheid biedt deze praktijkgids heel wat didactische inspiratie en concrete aanknopingspunten om aan de slag te gaan rond oorlog, conflict en vrede. Scholen en onderwijsnetten en -koepels kunnen er mee aan de slag om een eigen visie op vredeseducatie te ontwikkelen in hun leerplannen.

lees meer
Doorvoer van militaire goederen onder de radar?
Lees nu ons rapport en advies.

Een degelijke controle op de doorvoer van militaire goederen wordt in Vlaanderen sterk gehinderd door een gebrekkige kennis van en controle op de regelgeving en door een beperkte samenwerking tussen de betrokkenen. Lees hier ons rapport, advies en persbericht over de problematiek van doorvoer.

lees meer
Vuurwapengeweld in de EU
Ontdek het nieuwe online kennisportaal gunviolence.eu

* Vrij toegankelijk, zeker ook voor beleidsmakers, veiligheidsdiensten, strategisch analisten en journalisten
* Centraal op dit platform; een door AI aangedreven incidentenmonitor die dagelijks informatie verzamelt over vuurwapenincidenten in de 27 EU-lidstaten
* Met sleutelindicatoren over vuurwapengeweld in de EU-lidstaten, een thematisch overzicht van het bestaand onderzoek & 8 nieuwe rapporten over Europese trends in vuurwapengeweld

lees meer
Groepsgeweld: De publieke ruimte onder vuur?
Intens groepsgeweld baart zorgen. Lees hier het integrale rapport.

Het Vlaams Vredesinstituut bevroeg voor dit rapport de korpschefs van de Vlaamse en Brusselse politiezones en sprak met bevoorrechte getuigen. Zij ervaren een stevige toename in geweld tegen beroepen van algemeen belang. Vooral kleinere of meer landelijke zones worstelen met een adequate aanpak van dat geweld dat intenser lijkt te worden én ook steeds vaker gepaard lijkt te gaan met wapengebruik.

lees meer
Nobelprijstraject #StemmenVoorVrede: nieuw lessenpakket
Vraag gratis aan en ontvang de leerlingen- en leerkrachtenbundel onmiddellijk in je mailbox

Sinds juli 2023 is er een kant- en-klaar lessenpakket beschikbaar rond de Nobelprijs voor de Vrede waar leerkrachten of workshopgevers onmiddellijk mee aan de slag kunnen. Het pakket bestaat uit een leerlingen- en leerkrachtenbundel en is geschikt voor leerlingen in de doorstroom-, arbeidsmarkt- of dubbele finaliteit.

lees meer

Herdenking en herinnering

Herinneringen aan oorlogen en politiek geweld blijven ons beroeren, vaak tot lang na de feiten. Gewelddadige conflicten slaan immers diepe kloven en breuken, niet alleen tussen staten, maar ook tussen groepen mensen.

Lees meer

Radicalisering

Radicale ideeën kunnen een plaats hebben in een democratische samenleving. Ze maken deel uit van het democratische meningsverschil. Als radicaliseringsprocessen leiden tot gewelddadige vormen van extremisme stelt zich echter een ernstig probleem.

Lees meer

Vredesopvoeding

Sinds onze oprichting voeren we onderzoek naar vredesopvoeding en conflicthantering. Een centraal onderzoeksthema is omgaan met controverse in de klas. Maar we stellen ook een Nobelprijspakket voor leerkrachten en leerlingen ter beschikking én denken na over de plaats van vredesopvoeding binnen de eindtermen.

Lees meer

Vuurwapens

De overheid onderwerpt wapenhandel en het gebruik van vuurwapens aan regulering. Daarbij gaat het enerzijds over de regulering van legale vormen van bezit, gebruik en handel. Anderzijds gaat het over de bestrijding van illegale handel en misbruik.

Lees meer

Conventionele wapens

Wapens zijn strategische goederen. Ze spelen een belangrijke rol in ordehandhaving en landsverdediging. Tegelijkertijd zijn er risico’s verbonden aan de handel in deze producten.

Lees meer

Dual use goederen

Om te voorkomen dat nucleaire, chemische en biologische producten in de verkeerde handen terecht komen, wordt de handel in die zogenaamde dual-use producten gecontroleerd op basis van internationale afspraken.

Lees meer

Publicaties

Lees meer

Praat met ons mee

Interested in a research #internship on #violence in society, #armstrade & use or #peace & foreign policy?
👉https://vlaamsvredesinstituut.eu/en/vacancies/
Zin in een #stage in #communicatie, #onderzoek over geweld in de samenleving, wapens of vrede & #buitenlandsbeleid?
👉https://vlaamsvredesinstituut.eu/vacatures/

.@NDuquet juicht verscherpte aandacht toe: "België is een heel complex land met betrokkenheid van veel bestuursniveaus én van de douane. Het is belangrijk dat iedereen samenwerkt zodat het gedeeld Israël-beleid zoveel mogelijk gerespecteerd kan blijven."

"Als er een staakt-het-vuren komt in Oekraïne, in Gaza, is daar dan #vrede? Ik denk het eigenlijk niet." Herbeluister deze verhelderende @radio1be -repo met onze directeur @NDuquet en oud-kolonel Roger Housen. #dewereldvansofie
📻

⚡⏰Laatste dag om te kandideren voor onze vacature als onderzoeksassistent!⏰⚡
✅Interesse in vrede & geweldpreventie?
✅Bachelor-diploma?
✅Ben je een uitgesproken teamspeler?
👉https://searchselection.com/nl/jobs/10712

Blijf op de hoogte