Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.
Jaarverslag 2019 – Samenwerken voor Vrede
Lees en download hier het Jaarverslag 2019 of vraag je gedrukte exemplaar aan.

Aan vrede werk je niet alleen. Daarom stellen we in ons Jaarverslag 2019 scherp op het thema samenwerking. Ook in 2019 werkten we immers samen met een grote diversiteit aan partners om ons onderzoek en advies over vredesthema’s te ontwikkelen en te verspreiden. Over die kruisbestuiving- maar ook over een pak andere aspecten van onze werking – leest u meer in het Jaarverslag 2019.

lees meer
De lokale aanpak van gewelddadige radicalisering
Het Vlaams Vredesinstituut stelde het rapport en advies voor in de Commissie Radicalisering van het Vlaams Parlement

Op basis van een literatuurstudie, een analyse van beleidsdocumenten en een bevraging bij de betrokken radicaliseringsambtenaren in de negen steden en gemeenten onderzoekt dit rapport - op vraag van de commissie - het Vlaamse beleid en de uitvoering ervan in de lokale praktijk.

lees meer
Vuurwapeninvoer in Vlaanderen
Evoluties, verklaringen en uitdagingen voor controle

Dit rapport gaat op zoek naar mogelijke verklaringen voor de vaststelling dat de vergunde invoer van vuurwapens en munitie in Vlaanderen al verschillende jaren stelselmatig toeneemt. Ook bekijkt het rapport hoe deze evoluties het controlesysteem op de handel in vuurwapens in Vlaanderen beïnvloedt.

lees meer
Nieuwe site bundelt tools, tips en achtergrond rond polarisatie
wij-zij.be beantwoordt vragen over polarisatie

lees meer
Infografieken ‘Omgaan met controverse en polarisatie in de klas’

Het samenleven staat vandaag onder spanning. Discussies over politiek en maatschappij raken snel verhit, tegenstellingen worden scherper gesteld. Dat laat zich ook voelen in de klas en op school. Maarten Van Alstein schreef er het boek 'Omgaan met controverse en polarisatie in de klas' over. In de infofiches voor leerkrachten onderscheidde hij drie scenario’s: 1) reageren op confronterende uitspraken en verhitte discussies, 2) controversiële onderwerpen in het leerplan (de evolutietheorie), en 3) didactisch aan de slag rond controversiële onderwerpen.

lees meer

Herdenking en herinnering

Herinneringen aan oorlogen en politiek geweld blijven ons beroeren, vaak tot lang na de feiten. Gewelddadige conflicten slaan immers diepe kloven en breuken, niet alleen tussen staten, maar ook tussen groepen mensen.

Lees meer

Radicalisering

Radicale ideeën kunnen een plaats hebben in een democratische samenleving. Ze maken deel uit van het democratische meningsverschil. Als radicaliseringsprocessen leiden tot gewelddadige vormen van extremisme stelt zich echter een ernstig probleem.

Lees meer

Vredesopvoeding

Sinds onze oprichting voeren we onderzoek naar vredesopvoeding en conflicthantering. Hierbij onderzoeken we wat vredesopvoeding betekent en welke invullingen eraan gegeven kunnen worden in het onderwijs. Een centraal onderzoeksthema is omgaan met controverse in de klas.

Lees meer

Vuurwapens

De overheid onderwerpt wapenhandel en het gebruik van vuurwapens aan regulering. Daarbij gaat het enerzijds over de regulering van legale vormen van bezit, gebruik en handel. Anderzijds gaat het over de bestrijding van illegale handel en misbruik.

Lees meer

Conventionele wapens

Wapens zijn strategische goederen. Ze spelen een belangrijke rol in ordehandhaving en landsverdediging. Tegelijkertijd zijn er risico’s verbonden aan de handel in deze producten.

Lees meer

Dual use goederen

Om te voorkomen dat nucleaire, chemische en biologische producten in de verkeerde handen terecht komen, wordt de handel in die zogenaamde dual-use producten gecontroleerd op basis van internationale afspraken.

Lees meer

Publicaties

Lees meer

Praat met ons mee

75 jaar geleden werden voor het eerst kernwapens gebruikt. Vlaanderen kan via haar controle op dual use export een significante bijdrage leveren aan nucleaire non-proliferatie.

Lees hier meer 👇
https://t.co/aeDrqU7qKW

.@UNODC, partner in #ProjectTARGET (our research program on how illicit firearms trafficking impacts gun violence 👉https://t.co/i0CEe9hdnM ) just lanched their Global Study on #firearmstrafficking 2020.

Ons #jaarverslag 2019 staat helemaal in het teken van #samenwerking. Directeur a.i. @NDuquet stelt het zometeen voor in de commissie #BuitenlandsBeleid van @vlaparl . Live volgen? 👉https://t.co/wmTPB89IWP

Ons #jaarverslag staat in 2019 helemaal in het teken van #samenwerking. Directeur a.i. @NDuquet stelt het morgen om 16u voor in de commissie #BuitenlandsBeleid van @vlaparl. Live volgen? 👉https://t.co/3YGWNa0Lw6

Blijf op de hoogte