Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.
Nieuwe policy papers over “Europese uitdagingen voor wapenexportcontrole”

Op 3 december 2019 publiceerde het Vlaams Vredesinstituut twee nieuwe policy papers die beide bepaalde aspecten van de Europese praktijk inzake wapenexportcontrole analyseren. Een eerste paper bespreekt de uitdagingen die de Europese stappen richting verdergaande defensiesamenwerking, en meer concreet via het Europees Defensie Fonds, met zich mee zullen brengen voor de controle op de export van militair materieel. Een tweede paper gaat dieper in op de toekomst van de Europese pogingen om een sterkere convergentie in het wapenexportbeleid van de Europese lidstaten te bereiken.

lees meer
Nieuwe site bundelt tools, tips en achtergrond rond polarisatie
wij-zij.be beantwoordt vragen over polarisatie

lees meer
Gewapend om te doden
Nieuw rapport

Dit rapport analyseert de vuurwapens die werden gebruikt bij 23 massaschietpartijen (met minstens vier dodelijke slachtoffers) in de publieke ruimte in Europa tussen 2009-2018.

lees meer
Infografieken ‘Omgaan met controverse en polarisatie in de klas’

Het samenleven staat vandaag onder spanning. Discussies over politiek en maatschappij raken snel verhit, tegenstellingen worden scherper gesteld. Dat laat zich ook voelen in de klas en op school. Maarten Van Alstein schreef er het boek 'Omgaan met controverse en polarisatie in de klas' over. In de infofiches voor leerkrachten onderscheidde hij drie scenario’s: 1) reageren op confronterende uitspraken en verhitte discussies, 2) controversiële onderwerpen in het leerplan (de evolutietheorie), en 3) didactisch aan de slag rond controversiële onderwerpen.

lees meer

Herdenking en herinnering

Herinneringen aan oorlogen en politiek geweld blijven ons beroeren, vaak tot lang na de feiten. Gewelddadige conflicten slaan immers diepe kloven en breuken, niet alleen tussen staten, maar ook tussen groepen mensen.

Lees meer

Radicalisering

Radicale ideeën kunnen een plaats hebben in een democratische samenleving. Ze maken deel uit van het democratische meningsverschil. Als radicaliseringsprocessen leiden tot gewelddadige vormen van extremisme stelt zich echter een ernstig probleem.

Lees meer

Vredesopvoeding

Sinds onze oprichting voeren we onderzoek naar vredesopvoeding en conflicthantering. Hierbij onderzoeken we wat vredesopvoeding betekent en welke invullingen eraan gegeven kunnen worden in het onderwijs. Een centraal onderzoeksthema is omgaan met controverse in de klas.

Lees meer

Vuurwapens

De overheid onderwerpt wapenhandel en het gebruik van vuurwapens aan regulering. Daarbij gaat het enerzijds over de regulering van legale vormen van bezit, gebruik en handel. Anderzijds gaat het over de bestrijding van illegale handel en misbruik.

Lees meer

Conventionele wapens

Wapens zijn strategische goederen. Ze spelen een belangrijke rol in ordehandhaving en landsverdediging. Tegelijkertijd zijn er risico’s verbonden aan de handel in deze producten.

Lees meer

Dual use goederen

Om te voorkomen dat nucleaire, chemische en biologische producten in de verkeerde handen terecht komen, wordt de handel in die zogenaamde dual-use producten gecontroleerd op basis van internationale afspraken.

Lees meer

Publicaties

Lees meer

Praat met ons mee

Onderzoeker @NDuquet presenteert vandaag de resultaten van @projectSAFTE over connecties tussen illegale wapenhandel en terrorisme in EU op expertbijeenkomst van het Global Counterterrorism Forum

“Dit is koehandel tussen humanitaire en economische overwegingen”. Onderzoeker @Diederik_Cops geeft in @demorgen duiding bij beslissing van Waalse Regering om geen wapens meer te leveren aan Ministerie van Defensie Saoedi Arabië

“Een belangrijke bedreiging voor het pacifisme is de technologisering van oorlog, waardoor mensen minder beseffen wat oorlogsvoering echt is en betekent” stelt @jorg_kustermans tijdens ons lunchseminarie over pacifisme in het @vlaparl

Zo meteen begint ons lunchseminarie over de toekomst van het pacifisme met als sprekers ⁦@jorg_kustermans⁩, Amélie Verfaillie & Filip Reyniers (⁦@IPISResearch⁩). Meer info hier: https://t.co/sSS5jTURBB

Blijf op de hoogte