Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.
Opinie
Voor vrede is meer nodig dan een cheque van 500 miljard

Er zijn vandaag nieuwe kansen, nu er zowel in Vlaanderen, België als in Europa nieuwe beleidsplannen en regeerakkoorden geschreven worden. Politici met lef kunnen een nieuw momentum voor vrede creëren.  En wanneer ze met een open blik naar de geopolitieke situatie durven kijken, zullen ze al snel concrete manieren vinden om vrede te helpen 'operationaliseren'.

lees meer
Gewelddadige jongerengroepen en de publieke ruimte
Lees nu onze nieuwste analyse

In deze nieuwe analyse door onderzoeker Annelies Pauwels toetsen we de praktijkervaringen van politiezones over gewelddadige jongerengroepen aan inzichten uit recent onderzoek, bijvoorbeeld over toenemend wapengebruik bij het geweld, de betrokkenheid van steeds jongere daders, en een verspreiding naar landelijk gebied. En welke rol kunnen sociopreventieve en andere lokale partners kunnen spelen bij het organiseren van onze kennis over geweld door jongerengroepen?

lees meer
Jaarverslag 2023: Kiezen voor vrede
Lees nu ons nieuwste jaarverslag

2024 wordt een belangrijk politiek jaar. Onze beleidsmakers krijgen de komende maanden, ondanks een aartsmoeilijke geopolitieke situatie, veel kansen om bij te dragen aan vrede, hier bij ons maar ook elders in de wereld. Met samenwerking, budget en beleid voor vrede kunnen zij het verschil maken. Dat vergt wel moedige keuzes. Om hen te helpen bij het maken van die keuzes, reiken we in dit jaarverslag wetenschappelijk onderbouwde inspiratie aan.

lees meer
Leren over oorlog, conflict en vrede
Een praktijkgids voor leerkrachten & onderwijsprofessionals

Tegen de achtergrond van de door het Grondwettelijk Hof herbevestigde pedagogische vrijheid biedt deze praktijkgids heel wat didactische inspiratie en concrete aanknopingspunten om aan de slag te gaan rond oorlog, conflict en vrede. Scholen en onderwijsnetten en -koepels kunnen er mee aan de slag om een eigen visie op vredeseducatie te ontwikkelen in hun leerplannen.

lees meer
Doorvoer van militaire goederen onder de radar?
Lees nu ons rapport en advies.

Een degelijke controle op de doorvoer van militaire goederen wordt in Vlaanderen sterk gehinderd door een gebrekkige kennis van en controle op de regelgeving en door een beperkte samenwerking tussen de betrokkenen. Lees hier ons rapport, advies en persbericht over de problematiek van doorvoer.

lees meer
Vuurwapengeweld in de EU
Ontdek het nieuwe online kennisportaal gunviolence.eu

* Vrij toegankelijk, zeker ook voor beleidsmakers, veiligheidsdiensten, strategisch analisten en journalisten
* Centraal op dit platform; een door AI aangedreven incidentenmonitor die dagelijks informatie verzamelt over vuurwapenincidenten in de 27 EU-lidstaten
* Met sleutelindicatoren over vuurwapengeweld in de EU-lidstaten, een thematisch overzicht van het bestaand onderzoek & 8 nieuwe rapporten over Europese trends in vuurwapengeweld

lees meer
Nobelprijstraject #StemmenVoorVrede: nieuw lessenpakket
Vraag gratis aan en ontvang de leerlingen- en leerkrachtenbundel onmiddellijk in je mailbox

Sinds juli 2023 is er een kant- en-klaar lessenpakket beschikbaar rond de Nobelprijs voor de Vrede waar leerkrachten of workshopgevers onmiddellijk mee aan de slag kunnen. Het pakket bestaat uit een leerlingen- en leerkrachtenbundel en is geschikt voor leerlingen in de doorstroom-, arbeidsmarkt- of dubbele finaliteit.

lees meer

Herdenking en herinnering

Herinneringen aan oorlogen en politiek geweld blijven ons beroeren, vaak tot lang na de feiten. Gewelddadige conflicten slaan immers diepe kloven en breuken, niet alleen tussen staten, maar ook tussen groepen mensen.

Lees meer

Radicalisering

Radicale ideeën kunnen een plaats hebben in een democratische samenleving. Ze maken deel uit van het democratische meningsverschil. Als radicaliseringsprocessen leiden tot gewelddadige vormen van extremisme stelt zich echter een ernstig probleem.

Lees meer

Vredesopvoeding

Sinds onze oprichting voeren we onderzoek naar vredesopvoeding en conflicthantering. Een centraal onderzoeksthema is omgaan met controverse in de klas. Maar we stellen ook een Nobelprijspakket voor leerkrachten en leerlingen ter beschikking én denken na over de plaats van vredesopvoeding binnen de eindtermen.

Lees meer

Vuurwapens

De overheid onderwerpt wapenhandel en het gebruik van vuurwapens aan regulering. Daarbij gaat het enerzijds over de regulering van legale vormen van bezit, gebruik en handel. Anderzijds gaat het over de bestrijding van illegale handel en misbruik.

Lees meer

Conventionele wapens

Wapens zijn strategische goederen. Ze spelen een belangrijke rol in ordehandhaving en landsverdediging. Tegelijkertijd zijn er risico’s verbonden aan de handel in deze producten.

Lees meer

Dual use goederen

Om te voorkomen dat nucleaire, chemische en biologische producten in de verkeerde handen terecht komen, wordt de handel in die zogenaamde dual-use producten gecontroleerd op basis van internationale afspraken.

Lees meer

Publicaties

Lees meer

Praat met ons mee

On Friday I will be presenting our new AI driven firearms incident monitor http://gunviolence.eu at the conference 'The impact of global firearm control regimes on reducing armed violence'.

Register to attend online or in Milan: https://lnkd.in/d9VbGnJq

Register👇 for our #webinar on #multilateralismforpeaceday on 24 April. @Vredesinstituut , together with PATRIR & @TodaInstitute , invite you to explore concrete ideas for the New Agenda for #Peace.
#youth #participation #recovery #Ukraine #Pacific
✅https://vlaamsvredesinstituut.eu/en/events/webinar-implementing-the-new-agenda-for-peace-exploring-inventive-approaches/

Op @radio1be legde onze directeur @NDuquet haarfijn uit waarom de strijd tegen illegale #wapens beter verdient dan steekvlampolitiek. "Wanneer we praten over #drugsgeweld, moet er ook aandacht zijn voor het aspect #wapens."
🔊

Tijdens het Politicologen Etmaal (13 & 14 juni) organiseert @Vredesinstituut 1 workshop rond uitdagingen voor vrede & veiligheid & de rol voor vredesonderzoekers. Ben je academicus, doctoraatsstudent, onderzoeker? De call for papers is open tot 31/03.
✅https://politicologenetmaal.eu/call-for-papers-2024/

Blijf op de hoogte