Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.
Webinar: Gewelddadige radicalisering & polarisering
Herbekijk hier.

In een verhelderend webinar op woensdag 2 december bekeken we in detail het Vlaamse actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering dat het Vlaams Vredesinstituut op vraag van het Vlaams Parlement en het Agentschap Binnenlands Bestuur grondig evalueerde.

lees meer
Omgaan met controverse en polarisatie in de klas
Lees en download hier infofiches op maat van de leerkracht

Recente gewelddadige gebeurtenissen tonen dat het samenleven vandaag onder spanning staat. Discussies over politiek, religie en maatschappij raken snel verhit, tegenstellingen worden scherper gesteld. Dat laat zich ook voelen in de klas en op school. Met onze infofiches op maat van de leerkracht kan je aan de slag.

lees meer
SIPRI Jaarboek 2020
De officiële Nederlandstalige samenvatting

Het jaarboek van SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) fungeert als naslagwerk voor de wereldwijde trends inzake vrede en veiligheid. De lezer vindt er de recente ontwikkelingen inzake internationale veiligheid, wapens en technologie, militaire uitgaven, wapenhandel en -productie, gewapende conflicten, en inzake de inspanningen ter beheersing van conventionele, nucleaire, chemische en biologische wapens.

lees meer
Nobelprijs voor de Vrede 2020
Onze directeur Nils Duquet over de laureaat:

"Met deze prijs wijst het Nobelprijscomité er op dat honger vandaag niet alleen oorzaak kan zijn van gewapende conflicten, maar ook als "wapen" gebruikt kan worden door strijdende partijen. Op deze manier zet het comité tegelijkertijd honger prominent op de agenda van de wereldleiders én wordt multilaterale samenwerking gepromoot."

lees meer
Jaarverslag Wapenhandel 2019
Raadpleeg hier de factsheet en het advies.

In dit advies focust het Vredesinstituut op het aantal aangevraagde en uitgereikte vergunningen voor de doorvoer van defensiegerelateerde goederen. Dat aantal nam in 2019 verder af tot een historisch dieptepunt van vier uitgereikte doorvoervergunningen door de Vlaamse overheid. De factsheet geeft zicht op het globale plaatje van de Vlaamse buitenlandse wapenhandel in 2019.

lees meer
Jaarverslag 2019 – Samenwerken voor Vrede
Lees en download hier het Jaarverslag 2019 of vraag je gedrukte exemplaar aan.

Aan vrede werk je niet alleen. Daarom stellen we in ons Jaarverslag 2019 scherp op het thema samenwerking. Ook in 2019 werkten we immers samen met een grote diversiteit aan partners om ons onderzoek en advies over vredesthema’s te ontwikkelen en te verspreiden. Over die kruisbestuiving- maar ook over een pak andere aspecten van onze werking – leest u meer in het Jaarverslag 2019.

lees meer
Vuurwapeninvoer in Vlaanderen
Evoluties, verklaringen en uitdagingen voor controle

Dit rapport gaat op zoek naar mogelijke verklaringen voor de vaststelling dat de vergunde invoer van vuurwapens en munitie in Vlaanderen al verschillende jaren stelselmatig toeneemt. Ook bekijkt het rapport hoe deze evoluties het controlesysteem op de handel in vuurwapens in Vlaanderen beïnvloedt.

lees meer
Site bundelt tools, tips en achtergrond rond polarisatie
wij-zij.be beantwoordt vragen over polarisatie

lees meer

Herdenking en herinnering

Herinneringen aan oorlogen en politiek geweld blijven ons beroeren, vaak tot lang na de feiten. Gewelddadige conflicten slaan immers diepe kloven en breuken, niet alleen tussen staten, maar ook tussen groepen mensen.

Lees meer

Radicalisering

Radicale ideeën kunnen een plaats hebben in een democratische samenleving. Ze maken deel uit van het democratische meningsverschil. Als radicaliseringsprocessen leiden tot gewelddadige vormen van extremisme stelt zich echter een ernstig probleem.

Lees meer

Vredesopvoeding

Sinds onze oprichting voeren we onderzoek naar vredesopvoeding en conflicthantering. Hierbij onderzoeken we wat vredesopvoeding betekent en welke invullingen eraan gegeven kunnen worden in het onderwijs. Een centraal onderzoeksthema is omgaan met controverse in de klas.

Lees meer

Vuurwapens

De overheid onderwerpt wapenhandel en het gebruik van vuurwapens aan regulering. Daarbij gaat het enerzijds over de regulering van legale vormen van bezit, gebruik en handel. Anderzijds gaat het over de bestrijding van illegale handel en misbruik.

Lees meer

Conventionele wapens

Wapens zijn strategische goederen. Ze spelen een belangrijke rol in ordehandhaving en landsverdediging. Tegelijkertijd zijn er risico’s verbonden aan de handel in deze producten.

Lees meer

Dual use goederen

Om te voorkomen dat nucleaire, chemische en biologische producten in de verkeerde handen terecht komen, wordt de handel in die zogenaamde dual-use producten gecontroleerd op basis van internationale afspraken.

Lees meer

Publicaties

Lees meer

Praat met ons mee

.@Knack selecteerde een paar speerpunten uit onze evaluatie van het Vlaamse beleid ter preventie van gewelddadige #radicalisering en #polarisering: https://www.knack.be/nieuws/belgie/vredesinstituut-pleit-voor-grondige-herziening-vlaams-actieplan-tegen-gewelddadige-radicalisering/article-news-1672565.html

Wij publiceerden vandaag onze langverwachte evaluatie van het Vlaams actieplan ter preventie van gewelddadige #radicalisering en #polarisering. Bovendien hielden we er een webinar over. Herbekijken? 👉 http://ow.ly/dBYT50CAG0r . Alles rustig nalezen? 👉http://ow.ly/eJOX50CAGhu

Veel interesse in ons webinar morgen naar aanleiding van onze evaluatie van het Vlaamse beleid rond gewelddadige #radicalisering en #polarisering. Nog niet geregistreerd? Het kan nog steeds. 👉http://ow.ly/A6sR50CzkAt

Veel te doen rond #polarisatie deze week; Hoe ga je als leerkracht om met heftige uitspraken? Hoe creëer je een open klasklimaat? Onderzoeker Maarten Van Alstein gaat er vanaf 18u op in tijdens een lezing a/d lerarenopleiding van @howest Oudenaarde. http://ow.ly/fEgb50CymQZ

Blijf op de hoogte