Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.
Vlaanderen en vrede in buitenlands beleid
Welke kansen kan Vlaanderen grijpen in turbulente tijden?

Met dit nieuwe rapport en het bijhorende advies levert het Vlaams Vredesinstituut een concreet plan af om een buitenlandbeleid vorm te geven waarin vrede, samen met mensenrechten en veiligheid, richtinggevend wordt.

lees meer
Jaarverslag 2022
Lees ons nieuwste jaarverslag met als thema "Dialoog in tijden van onzekerheid"

Het Vlaams Vredesinstituut is allesbehalve een ivoren toren. In dit jaarverslag wordt dat DNA van dialoog weerspiegeld; onze onderzoekers gingen in dialoog met internationale gesprekspartners die hun en uw visie op actuele vredesdossiers verrijken.

lees meer
Dual-use: goederen & technologieën
Lees onze nieuwe analyse over de Vlaamse buitenlandse handel & controle tussen 2013 en 2022

Goederen voor tweeërlei gebruik, zogeheten dual-use-goederen, zijn goederen of technologieën die zowel voor civiel als militair gebruik kunnen worden ingezet. Deze analyse bespreekt de aard en omvang van de Vlaamse vergunde en geweigerde dual-use- uitvoer (en evoluties daarin) in de periode tussen 2013 en 2022.

lees meer
De Vlaamse defensiegerelateerde industrie
Lees hier ons nieuwste rapport.

Voor het Vlaams Vredesinstituut is het opvolgen van het eindgebruik van defensiegerelateerde goederen uit Vlaanderen cruciaal Nieuwe voorbeelden zoals het gebruik, mogelijk zelfs in Oekraïne, van Vlaamse Barco-beeldschermen in Russische Pantsir-S1 luchtverdedigingssystemen, bewijzen hoe belangrijk het blijft om Vlaamse, defensiegerelateerde goederen scherp te monitoren. In dit rapport leest u hoe de Vlaamse defensiegerelateerde sector op een kantelpunt staat en heel wat groter en diverser blijkt dan uit de vergunde wapenexport kan worden afgeleid.

lees meer
Groepsgeweld in de publieke ruimte
Bevraging onder de korpschefs van alle Vlaamse en Brusselse politiezones

Met een bevraging in het najaar van 2022 wil het Vlaams Vredesinstituut de omvang, aard en recente ontwikkelingen van groepsgeweld in Vlaanderen en Brussel in kaart brengen door te peilen naar de beleving, ervaring en inzichten van de politiediensten zelf. De bevraging vormt een eerste stap om bepaalde problemen zichtbaar te maken zodat beleidsmakers op lokaal, Vlaams en federaal niveau ermee aan de slag kunnen.

lees meer
Nobelprijstraject #StemmenVoorVrede
Scholieren bepalen de nominatie van het Vredesinstituut

Het Vlaams Vredesinstituut grijpt de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede aann om samenwerkingen met het onderwijsveld op te zetten en vrede een plaats te geven binnen de vernieuwde curricula van de middelbare scholen. Hier lees je meer over dit unieke traject in januari 2023.

lees meer
Online affectieve polarisering
Slim omgaan met trollen, hartluchters, meelezers en meer

Volg jij de sociale media op voor een overheidsinstelling, belangenorganisatie, mediakanaal, stad of gemeente of politieke partij? Ben je op zoek naar concrete handvatten om polariserende discussies op jouw fora constructiever te maken? Lees nu ons nieuwste rapport en het bijhorende advies of herbekijk het webinar dat wij hierover op 21 april 2022 organiseerden.

lees meer
Chemische en biologische dual-use-handel en -industrie in Vlaanderen
Lees nu het nieuwe rapport & advies.

In 2018 klaagde de Douane drie Vlaamse bedrijven aan wegens de illegale uitvoer naar Syrië van onder andere isopropanol. De bedrijven werden zowel in de correctionele rechtbank als in beroep schuldig bevonden. Maar de veroordeling werd in 2020 verbroken door het Hof van Cassatie omdat het juridische kluwen van doorverwijzingen in de regelgeving problematisch bleek. Met een nieuw rapport en advies wil het Vlaams Vredesinstituut mee richting geven aan een beter toezicht op de uitvoer van chemische en biologische dual-use- goederen – en technologie.

lees meer
Project TARGET
Lees hier meer over de online voorstelling van de resultaten en het rapport.

Met Project TARGET zorgt het Vlaams Vredesinstituut, in opdracht van de Europese Commissie en in samenwerking met de Universiteit Leiden, Europol en andere Europese partners, voor de allereerste referentiestudie naar de impact van illegale wapenhandel op vuurwapengeweld in Europa. Wat is de impact van illegale wapenhandel op vuurwapengeweld? Dat is de vraag die project TARGET beantwoordt.

lees meer
Advies inzake nucleaire ontwapening
Lees hier ons advies omtrent nucleaire ontwapening en de opties voor België en Vlaanderen hiertoe.

Het Vlaams Vredesinstituut pleit in een nieuw advies voor een meer actieve rol als bruggenbouwer voor België en Vlaanderen. Op termijn moet een nieuw beleid leiden tot een ondertekening van het Verbod op Nucleaire Wapens en – in samenspraak met de VS –tot de verwijdering van de kernwapens van het Belgisch grondgebied.

lees meer
Gewelddadige radicalisering & polarisering
Ontdek hier onze publicaties en herbekijk onze themawebinars.

Hier vindt u ons rapport, advies en verschillende thematische factsheets. In 2021 organiseerden we bovendien 5 thematische webinars, met name over de LIVC’s ,onderwijs, projectwerking en -evaluatie, jeugd(welzijns)werk en The Flemish P/CVE policy in a European context (Engelstalig). U kan ze hier herbekijken.

lees meer

Herdenking en herinnering

Herinneringen aan oorlogen en politiek geweld blijven ons beroeren, vaak tot lang na de feiten. Gewelddadige conflicten slaan immers diepe kloven en breuken, niet alleen tussen staten, maar ook tussen groepen mensen.

Lees meer

Radicalisering

Radicale ideeën kunnen een plaats hebben in een democratische samenleving. Ze maken deel uit van het democratische meningsverschil. Als radicaliseringsprocessen leiden tot gewelddadige vormen van extremisme stelt zich echter een ernstig probleem.

Lees meer

Vredesopvoeding

Sinds onze oprichting voeren we onderzoek naar vredesopvoeding en conflicthantering. Hierbij onderzoeken we wat vredesopvoeding betekent en welke invullingen eraan gegeven kunnen worden in het onderwijs. Een centraal onderzoeksthema is omgaan met controverse in de klas.

Lees meer

Vuurwapens

De overheid onderwerpt wapenhandel en het gebruik van vuurwapens aan regulering. Daarbij gaat het enerzijds over de regulering van legale vormen van bezit, gebruik en handel. Anderzijds gaat het over de bestrijding van illegale handel en misbruik.

Lees meer

Conventionele wapens

Wapens zijn strategische goederen. Ze spelen een belangrijke rol in ordehandhaving en landsverdediging. Tegelijkertijd zijn er risico’s verbonden aan de handel in deze producten.

Lees meer

Dual use goederen

Om te voorkomen dat nucleaire, chemische en biologische producten in de verkeerde handen terecht komen, wordt de handel in die zogenaamde dual-use producten gecontroleerd op basis van internationale afspraken.

Lees meer

Publicaties

Lees meer

Praat met ons mee

Een ✨-nieuw gezicht, inspiratie voor de Commissie Buitenlands Beleid en terugblikken op een geslaagde conferentie; dit is de Mei Nieuwsbrief: https://mailchi.mp/fa2e3fe3deef/een-nieuw-gezicht-inspiratie-voor-de-commissie-buitenlands-beleid-en-terugblikken-op-een-geslaagde-conferentie-dit-is-de-mei-nieuwsbrief

Just released our ENG Annual Report 2022 "#Dialogue in times of uncertainty"📚🌍 Check out last year's publications, events & read 4 ⚡ exclusive interviews⚡ on mutual #radicalisation, #Ukraine, #Balkans & #armsindustry. ✔https://vlaamsvredesinstituut.eu/en/annual-report/annual-report-2022/

Throwback to our #ReimaginingPeace2023 Conference last week @vlaparl with👇 videos, photos & reports! Also: a big shoutout to the 5 students sent out by @AcademiHeddwch @WCIA_Wales for helping us report on the conference. https://vlaamsvredesinstituut.eu/en/reimaginingpeace2023-academi-heddwch-cymru-an-alternative-report/

Grateful to all partners for helping create a very successful conference #ReimaginingPeace2023. Let’s keep in touch @TapriTampereUni, @PCRCBiH @SIPRIorg @PRIOresearch @GVAGrad @IFSHHamburg @prcprague @SFCG_EU & everyone who was involved!

Blijf op de hoogte