Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.
Gewelddadige radicalisering & polarisering
Herlees hier al onze publicaties.

Naar aanleiding van onze evaluatie van het Vlaams actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering organiseerden wij op 2 december een webinar en publiceerden we een boek, advies en een reeks thematische factsheets.

lees meer
Jaarverslag Wapenhandel 2019
Raadpleeg hier de factsheet en het advies.

In dit advies focust het Vredesinstituut op het aantal aangevraagde en uitgereikte vergunningen voor de doorvoer van defensiegerelateerde goederen. Dat aantal nam in 2019 verder af tot een historisch dieptepunt van vier uitgereikte doorvoervergunningen door de Vlaamse overheid. De factsheet geeft zicht op het globale plaatje van de Vlaamse buitenlandse wapenhandel in 2019.

lees meer
Jaarverslag 2019 – Samenwerken voor Vrede
Lees en download hier het Jaarverslag 2019 of vraag je gedrukte exemplaar aan.

Aan vrede werk je niet alleen. Daarom stellen we in ons Jaarverslag 2019 scherp op het thema samenwerking. Ook in 2019 werkten we immers samen met een grote diversiteit aan partners om ons onderzoek en advies over vredesthema’s te ontwikkelen en te verspreiden. Over die kruisbestuiving- maar ook over een pak andere aspecten van onze werking – leest u meer in het Jaarverslag 2019.

lees meer

Herdenking en herinnering

Herinneringen aan oorlogen en politiek geweld blijven ons beroeren, vaak tot lang na de feiten. Gewelddadige conflicten slaan immers diepe kloven en breuken, niet alleen tussen staten, maar ook tussen groepen mensen.

Lees meer

Radicalisering

Radicale ideeën kunnen een plaats hebben in een democratische samenleving. Ze maken deel uit van het democratische meningsverschil. Als radicaliseringsprocessen leiden tot gewelddadige vormen van extremisme stelt zich echter een ernstig probleem.

Lees meer

Vredesopvoeding

Sinds onze oprichting voeren we onderzoek naar vredesopvoeding en conflicthantering. Hierbij onderzoeken we wat vredesopvoeding betekent en welke invullingen eraan gegeven kunnen worden in het onderwijs. Een centraal onderzoeksthema is omgaan met controverse in de klas.

Lees meer

Vuurwapens

De overheid onderwerpt wapenhandel en het gebruik van vuurwapens aan regulering. Daarbij gaat het enerzijds over de regulering van legale vormen van bezit, gebruik en handel. Anderzijds gaat het over de bestrijding van illegale handel en misbruik.

Lees meer

Conventionele wapens

Wapens zijn strategische goederen. Ze spelen een belangrijke rol in ordehandhaving en landsverdediging. Tegelijkertijd zijn er risico’s verbonden aan de handel in deze producten.

Lees meer

Dual use goederen

Om te voorkomen dat nucleaire, chemische en biologische producten in de verkeerde handen terecht komen, wordt de handel in die zogenaamde dual-use producten gecontroleerd op basis van internationale afspraken.

Lees meer

Publicaties

Lees meer

Praat met ons mee

Morgen in de commissie Binnenlands Beleid @vlaparl: Hoe het importeren van buitenlandse conflicten via de lessen maatschappelijke oriëntatie vermijden? Onze onderzoeker M. Van Alstein geeft in dit boek tips om klasdiscussies niet te laten ontsporen: 👉https://vlaamsvredesinstituut.eu/boek/omgaan-met-controverse-en-polarisatie-in-de-klas/

Morgen in de commissie Buitenlands Beleid van @vlaparl: Vlaamse onderdelen in 10 militaire transportvliegtuigen #A400M voor Turkse luchtmacht. Al in 2010 beschreven wij de rol van Vlaamse bedrijven in dit internationaal consortium:
👉http://ow.ly/udEN50DhjIb

Misschien leverde de actualiteit je deze week de nodige inspiratie voor jouw Nobelprijsnominatie? Tip ons via http://www.vlaamsvredesinstituut.eu/nobelprijsnominatie en wij gaan met jouw hoogstpersoonlijke, favoriete kandidaat (persoon of organisatie) aan de slag!

Verdrag inzake het Verbod op #Kernwapens vandaag in werking na ratificatie door 50 landen. De kernwapenstaten (+ bondgenoten) doen (voorlopig?) niet mee. Lees hier onze relevante publicaties:
👉https://vlaamsvredesinstituut.eu/wp-content/uploads/2019/03/factsheet_opiniepeiling_kernwapens.pdf
👉https://vlaamsvredesinstituut.eu/wp-content/uploads/2019/03/nota_kernwapens.pdf
👉https://vlaamsvredesinstituut.eu/rapport/rapport-vlaanderen-en-nucleaire-non-proliferatie/

Blijf op de hoogte