• Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk instituut
  voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

In de kijker

 • Advies & factsheet Vlaamse buitenlandse wapenhandel 2017

  Elk jaar formuleert het Vlaams Vredesinstituut een advies bij het jaarverslag Vlaamse buitenlandse wapenhandel van de Vlaamse regering. In het advies bij het jaarverslag van 2017 pleit het Vredesinstituut voor een ambitieuzer Vlaanderen, dat ook binnen Europa een versterking van de publieke transparantie over wapenexport nastreeft. Die invloed van de Vlaamse Regering op de Europese beleidsvorming  zou ook actiever opgevolgd moeten worden door het Vlaams Parlement. Een bijhorende factsheet toont de belangrijkste tendensen van de Vlaamse buitenlandse wapenhandel.  Daarnaast lanceerde het Vredesinstituut zijn eerste Engelstalige policy brief, waarin concrete maatregelen worden besproken om de rapportage over wapenexport te verbeteren.

   

 • Een schot in de roos?

  Analyse en evaluatie van de regulering van de schietsport

  Op vraag van de voorzitter van het Vlaams Parlement heeft het Vlaams Vredesinstituut de regulering van de schietsport geëvalueerd. Op 8 november zijn de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd in de Commissie Sport. Lees het rapport hier en het advies hier.

 • Wapenhandel & -gebruik

  Het Vredesinstituut onderzoekt de wetgeving en het beleid inzake buitenlandse wapenhandel en volgt in feiten en cijfers de wapenproductie en -handel in Vlaanderen. Daarbij leggen we vooral de nadruk op het eindgebruik van die goederen. Het instituut besteedt ook aandacht aan het beleid van de Europese Unie: de eengemaakte defensiemarkt en de Europese afspraken voor exportcontrole.

  Lees meer…
 • Omgaan met conflict en geweld in de samenleving

  Het stopzetten en vermijden van direct geweld in een samenleving is één ding, maar het omgaan met de wortels van conflicten gaat verder. Het instituut zoomt in op mogelijke bronnen van geweld en zoekt naar verklaringen. Daarnaast nemen we sociale processen onder de loep die de voorwaarden voor vrede beïnvloeden, zowel lokaal als internationaal.

  Lees meer…