Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.
Vuurwapengeweld in de EU
Kom naar de Project Insight – Conferentie op 7 december

Tijdens deze eendagsconferentie in het Vlaams Parlement in Brussel zullen de resultaten van het vuurwapengeweld-project INSIGHT officieel gepresenteerd worden. Crimineel en druggerelateerd vuurwapengeweld, familaal en gendergerelateerd geweld, illegale handel in vuurwapens, munitie en particulier geproduceerde vuurwapens... het komt allemaal aan bod tijdens interactieve sessies voor onderzoekers en beleids- en praktijkmensen.

lees meer
Groepsgeweld: De publieke ruimte onder vuur?
Intens groepsgeweld baart zorgen. Lees hier het integrale rapport.

Het Vlaams Vredesinstituut bevroeg voor dit rapport de korpschefs van de Vlaamse en Brusselse politiezones en sprak met bevoorrechte getuigen. Zij ervaren een stevige toename in geweld tegen beroepen van algemeen belang. Vooral kleinere of meer landelijke zones worstelen met een adequate aanpak van dat geweld dat intenser lijkt te worden én ook steeds vaker gepaard lijkt te gaan met wapengebruik.

lees meer
Elfnovemberlezing met auteur Stefan Hertmans
Herbekijk of herlees deze onvergetelijke lezing

Auteur Stefan Hertmans verdiepte zich, speciaal voor de Elfnovemberlezing en met op de achtergrond verwoestende conflicten in Oekraïne en Gaza, in de geschiedenis van en ons denken over vrede, verzoening, wapens, herinnering en herdenking. Daarbij heeft hij het zowel over Empedokles als over draagbare drones. U kan nu de integrale lezing herbekijken en herlezen.

lees meer

Herdenking en herinnering

Herinneringen aan oorlogen en politiek geweld blijven ons beroeren, vaak tot lang na de feiten. Gewelddadige conflicten slaan immers diepe kloven en breuken, niet alleen tussen staten, maar ook tussen groepen mensen.

Lees meer

Radicalisering

Radicale ideeën kunnen een plaats hebben in een democratische samenleving. Ze maken deel uit van het democratische meningsverschil. Als radicaliseringsprocessen leiden tot gewelddadige vormen van extremisme stelt zich echter een ernstig probleem.

Lees meer

Vredesopvoeding

Sinds onze oprichting voeren we onderzoek naar vredesopvoeding en conflicthantering. Hierbij onderzoeken we wat vredesopvoeding betekent en welke invullingen eraan gegeven kunnen worden in het onderwijs. Een centraal onderzoeksthema is omgaan met controverse in de klas.

Lees meer

Vuurwapens

De overheid onderwerpt wapenhandel en het gebruik van vuurwapens aan regulering. Daarbij gaat het enerzijds over de regulering van legale vormen van bezit, gebruik en handel. Anderzijds gaat het over de bestrijding van illegale handel en misbruik.

Lees meer

Conventionele wapens

Wapens zijn strategische goederen. Ze spelen een belangrijke rol in ordehandhaving en landsverdediging. Tegelijkertijd zijn er risico’s verbonden aan de handel in deze producten.

Lees meer

Dual use goederen

Om te voorkomen dat nucleaire, chemische en biologische producten in de verkeerde handen terecht komen, wordt de handel in die zogenaamde dual-use producten gecontroleerd op basis van internationale afspraken.

Lees meer

Publicaties

Lees meer

Praat met ons mee

Sessies over o.a. crimineel, #drugs -gerelateerd & familiaal vuurwapengeweld, illegale handel in vuurwapens & de lancering van een nieuw online EU-kennisplatform om vuurwapen-#geweld beter in kaart te brengen.
✅Mis deze conferentie niet:
https://vlaamsvredesinstituut.eu/events/project-insight-conferentie-vuurwapengeweld-in-de-eu/
#GunviolenceEU

Onderzoeker @anneliespwls bevroeg voor dit rapport over groeps -#geweld de korpschefs van de Vlaamse en Brusselse #politie -zones en sprak met bevoorrechte getuigen.
✅Lees nu het integrale rapport: https://vlaamsvredesinstituut.eu/rapport/groepsgeweld-de-publieke-ruimte-onder-vuur/
📰Persbericht: https://vlaamsvredesinstituut.eu/persbericht/intens-groepsgeweld-zeker-tegen-beroepen-van-algemeen-belang-baart-politiechefs-zorgen/

#Wapenstilstand her-denken & her-inneren: Tijdens een onvergetelijke editie van de #Elfnovemberlezing met @IFFmuseum & @StadIeper nam Stefan Hertmans ons - op een ogenblik dat rondom ons de oorlog woedt - mee in zijn kijk op vrede. Herbekijken? Herlezen?📽️https://vlaamsvredesinstituut.eu/lezing/elfnovemberlezing-2023-met-stefan-hertmans/

2

In ons nieuw rapport dat auteurs en @NDuquet en @AstridDSchutter schreven op vraag van @EMCDDA , onderzoeken we het verband tussen recent geweld met #vuurwapens en de aard van de drugsmarkt van en de betrokken criminele groepen. Lees meer: ✅https://vlaamsvredesinstituut.eu/en/report/the-nexus-between-drug-markets-and-gun-violence-in-the-european-union/
1/2

Blijf op de hoogte