Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.
De lokale aanpak van gewelddadige radicalisering
Het Vlaams Vredesinstituut stelde het rapport en advies voor in de Commissie Radicalisering van het Vlaams Parlement

Op basis van een literatuurstudie, een analyse van beleidsdocumenten en een bevraging bij de betrokken radicaliseringsambtenaren in de negen steden en gemeenten onderzoekt dit rapport - op vraag van de commissie - het Vlaamse beleid en de uitvoering ervan in de lokale praktijk.

lees meer
Vuurwapeninvoer in Vlaanderen
Evoluties, verklaringen en uitdagingen voor controle

Dit rapport gaat op zoek naar mogelijke verklaringen voor de vaststelling dat de vergunde invoer van vuurwapens en munitie in Vlaanderen al verschillende jaren stelselmatig toeneemt. Ook bekijkt het rapport hoe deze evoluties het controlesysteem op de handel in vuurwapens in Vlaanderen beïnvloedt.

lees meer
Nieuwe site bundelt tools, tips en achtergrond rond polarisatie
wij-zij.be beantwoordt vragen over polarisatie

lees meer
Infografieken ‘Omgaan met controverse en polarisatie in de klas’

Het samenleven staat vandaag onder spanning. Discussies over politiek en maatschappij raken snel verhit, tegenstellingen worden scherper gesteld. Dat laat zich ook voelen in de klas en op school. Maarten Van Alstein schreef er het boek 'Omgaan met controverse en polarisatie in de klas' over. In de infofiches voor leerkrachten onderscheidde hij drie scenario’s: 1) reageren op confronterende uitspraken en verhitte discussies, 2) controversiële onderwerpen in het leerplan (de evolutietheorie), en 3) didactisch aan de slag rond controversiële onderwerpen.

lees meer

Herdenking en herinnering

Herinneringen aan oorlogen en politiek geweld blijven ons beroeren, vaak tot lang na de feiten. Gewelddadige conflicten slaan immers diepe kloven en breuken, niet alleen tussen staten, maar ook tussen groepen mensen.

Lees meer

Radicalisering

Radicale ideeën kunnen een plaats hebben in een democratische samenleving. Ze maken deel uit van het democratische meningsverschil. Als radicaliseringsprocessen leiden tot gewelddadige vormen van extremisme stelt zich echter een ernstig probleem.

Lees meer

Vredesopvoeding

Sinds onze oprichting voeren we onderzoek naar vredesopvoeding en conflicthantering. Hierbij onderzoeken we wat vredesopvoeding betekent en welke invullingen eraan gegeven kunnen worden in het onderwijs. Een centraal onderzoeksthema is omgaan met controverse in de klas.

Lees meer

Vuurwapens

De overheid onderwerpt wapenhandel en het gebruik van vuurwapens aan regulering. Daarbij gaat het enerzijds over de regulering van legale vormen van bezit, gebruik en handel. Anderzijds gaat het over de bestrijding van illegale handel en misbruik.

Lees meer

Conventionele wapens

Wapens zijn strategische goederen. Ze spelen een belangrijke rol in ordehandhaving en landsverdediging. Tegelijkertijd zijn er risico’s verbonden aan de handel in deze producten.

Lees meer

Dual use goederen

Om te voorkomen dat nucleaire, chemische en biologische producten in de verkeerde handen terecht komen, wordt de handel in die zogenaamde dual-use producten gecontroleerd op basis van internationale afspraken.

Lees meer

Publicaties

Lees meer

Praat met ons mee

Sinds vorig jaar zijn wij betrokken bij https://t.co/cGSLi7ufPW , een webplatform rond #polarisatie. @PlatformKis publiceerde deze week een bijzonder interessant rapport over dezelfde thematiek. Download hier: https://t.co/CEFrdKXrw0 .Dankjewel vr de tip @Hannekefelten!

Momenteel stellen onze onderzoekers @NDuquet en Maarten Van Alstein het rapport over “Het Vlaamse #beleid inzake de lokale aanpak van gewelddadige radicalisering” voor in de commissie #radicalisering van het @vlaparl. Lees straks meer op https://t.co/yolFpbI9mS

Vandaag stellen @NDuquet en Maarten Van Alstein het rapport over “Het Vlaamse #beleid inzake de lokale aanpak van gewelddadige radicalisering” voor in de commissie #radicalisering van het @vlaparl. Volg live via https://t.co/ovBjUeWCeF

Moet een parlementaire commissie zich buigen over Congo-Vrijstaat en het Belgisch koloniaal verleden (Congo, Rwanda, Burundi)? Die vraag staat vandaag centraal in comm #Buitenland – Live >https://t.co/l2hXGt183g

Blijf op de hoogte