Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.
Dag van de Vrede 2023 op 21 september
Mensenhandel, slavernij en... vrede: Schrijf gratis in voor de vertoning van de documentaire Qatar aan de Schelde met panelgesprek.

Slavernij is onverzoenbaar met een beeld van Vlaanderen als vredesregio met een traditie van faire arbeidsrelaties . De Borealis-affaire over uitbuiting op een bouwwerf van een chemiereus in Antwerpen zorgde dan ook voor een schokgolf in Vlaanderen. Op de Dag van de Vrede praten we over de rol van eerlijke arbeidsrelaties in de zoektocht naar een vredevolle samenleving. Met o.a. Luc Cortebeeck (ex-IAO en- ACV), Hélène de Rengerve (Anti-Slavery Int.) en Patsy Sörensen (Payoke).

lees meer
Nobelprijstraject #StemmenVoorVrede: nieuw lessenpakket
Vraag gratis aan en ontvang de leerlingen- en leerkrachtenbundel onmiddellijk in je mailbox

Sinds juli 2023 is er een kant- en-klaar lessenpakket beschikbaar rond de Nobelprijs voor de Vrede waar leerkrachten of workshopgevers onmiddellijk mee aan de slag kunnen. Het pakket bestaat uit een leerlingen- en leerkrachtenbundel en is geschikt voor leerlingen in de doorstroom-, arbeidsmarkt- of dubbele finaliteit.

lees meer
Memorandum 2024 en verder
Verkiezingen in 2024: Richtingaanwijzers voor politici en beleidsmakers

Met focus op concrete adviespunten over wapengeweld, omgaan met polarisering en gewelddadige radicalisering, een actief vredesbeleid en exportcontrole op strategische goederen.

lees meer
Wapenexport & gepaste zorgvuldigheid
Lees onze nieuwste analyse over de impact van nieuwe "due diligence"-regels voor defensiebedrijven

Het is in het belang van defensiebedrijven om – zelfs zonder een expliciete wettelijke verplichting – een gepast zorgvuldigheidsbeleid te implementeren, zo blijkt uit dit onderzoek.

lees meer
Vlaanderen en vrede in buitenlands beleid
Welke kansen kan Vlaanderen grijpen in turbulente tijden?

Met dit nieuwe rapport en het bijhorende advies levert het Vlaams Vredesinstituut een concreet plan af om een buitenlandbeleid vorm te geven waarin vrede, samen met mensenrechten en veiligheid, richtinggevend wordt.

lees meer
Dual-use: goederen & technologieën
Lees onze nieuwe analyse over de Vlaamse buitenlandse handel & controle tussen 2013 en 2022

Goederen voor tweeërlei gebruik, zogeheten dual-use-goederen, zijn goederen of technologieën die zowel voor civiel als militair gebruik kunnen worden ingezet. Deze analyse bespreekt de aard en omvang van de Vlaamse vergunde en geweigerde dual-use- uitvoer (en evoluties daarin) in de periode tussen 2013 en 2022.

lees meer

Herdenking en herinnering

Herinneringen aan oorlogen en politiek geweld blijven ons beroeren, vaak tot lang na de feiten. Gewelddadige conflicten slaan immers diepe kloven en breuken, niet alleen tussen staten, maar ook tussen groepen mensen.

Lees meer

Radicalisering

Radicale ideeën kunnen een plaats hebben in een democratische samenleving. Ze maken deel uit van het democratische meningsverschil. Als radicaliseringsprocessen leiden tot gewelddadige vormen van extremisme stelt zich echter een ernstig probleem.

Lees meer

Vredesopvoeding

Sinds onze oprichting voeren we onderzoek naar vredesopvoeding en conflicthantering. Hierbij onderzoeken we wat vredesopvoeding betekent en welke invullingen eraan gegeven kunnen worden in het onderwijs. Een centraal onderzoeksthema is omgaan met controverse in de klas.

Lees meer

Vuurwapens

De overheid onderwerpt wapenhandel en het gebruik van vuurwapens aan regulering. Daarbij gaat het enerzijds over de regulering van legale vormen van bezit, gebruik en handel. Anderzijds gaat het over de bestrijding van illegale handel en misbruik.

Lees meer

Conventionele wapens

Wapens zijn strategische goederen. Ze spelen een belangrijke rol in ordehandhaving en landsverdediging. Tegelijkertijd zijn er risico’s verbonden aan de handel in deze producten.

Lees meer

Dual use goederen

Om te voorkomen dat nucleaire, chemische en biologische producten in de verkeerde handen terecht komen, wordt de handel in die zogenaamde dual-use producten gecontroleerd op basis van internationale afspraken.

Lees meer

Publicaties

Lees meer

Praat met ons mee

Do. 21/09📢Internationale Dag van de Vrede & inschrijven voor ons evenement met docuvertoning & gesprekken over #vrede & #slavernij kan nog‼️Met o.a. @gva-journalist @Dvanturnhout , Luc Cortebeeck, Patsy Sörensen @Payoke_ngo , @NDuquet & @Anti_Slavery .
✅https://vlaamsvredesinstituut.eu/events/dag-van-de-vrede-2023-docuvertoning-panelgesprek/

"Dat is wat we ook van onze beleidsmakers mogen verwachten. Dat ze zich consequent engageren voor een beleid dat zich op àlle terreinen inzet voor #vrede. " Lees 👇de @mondiaalnieuws -column van onze onderzoeker @MerelSelleslach
https://www.mo.be/column/vrede-maken-we-samen

Volgens onze directeur @NDuquet is de nuance het 1e slachtoffer in een oorlog. "Vredesstrategieën leg je niet uit in een simplistisch zwart-wit-verhaal". Net daarom is het septembernummer van @mondiaalnieuws over #oorlog en #vrede zo lezenswaardig. 👇

Vorig jaar nomineerden Vlaamse scholieren @Anti_Slavery tijdens ons Nobelprijstraject. Op 21/09, de Dag van de Vrede, brengen we hen naar Antwerpen om te praten over de link tussen moderne vormen van slavernij en #vrede.
Gratis inschrijven:
https://vlaamsvredesinstituut.eu/events/dag-van-de-vrede-2023-docuvertoning-panelgesprek/
(1/2)

Blijf op de hoogte