• Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk instituut
  voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

In de kijker

 • Onderzoeksresultaten en advies over IWT-richtlijn gepubliceerd

  Het Vlaams Vredesinstituut heeft een nieuw en onderbouwd advies geformuleerd over de eventuele actualisering van de IWT-richtlijn. Dit gebeurde op basis van wetenschappelijk onderzoek.

   Het advies en het onderzoeksrapport zijn op 15 juni gepubliceerd.

   

 • "Omgaan met Controverse en Polarisatie in de Klas" nu beschikbaar

  Op 21 September, Internationale Dag van de Vrede, lanceerde het Vlaams Vredesinstituut het boek Omgaan met Controverse en Polarisatie in de Klas. Het boek biedt praktische handvatten voor het omgaan met controverse en polarisatie, en situeert die in de wetenschappelijke literatuur over dit thema. 

  Meer informatie over het boek vindt u hier.

 • Wapenhandel & -gebruik

  Het Vredesinstituut onderzoekt de wetgeving en het beleid inzake buitenlandse wapenhandel en volgt in feiten en cijfers de wapenproductie en -handel in Vlaanderen. Daarbij leggen we vooral de nadruk op het eindgebruik van die goederen. Het instituut besteedt ook aandacht aan het beleid van de Europese Unie: de eengemaakte defensiemarkt en de Europese afspraken voor exportcontrole.

  Lees meer…
 • Omgaan met conflict en geweld in de samenleving

  Het stopzetten en vermijden van direct geweld in een samenleving is één ding, maar het omgaan met de wortels van conflicten gaat verder. Het instituut zoomt in op mogelijke bronnen van geweld en zoekt naar verklaringen. Daarnaast nemen we sociale processen onder de loep die de voorwaarden voor vrede beïnvloeden, zowel lokaal als internationaal.

  Lees meer…