Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.
Polarisatie, conflict & vrede
Nieuw rapport van onderzoeker Maarten Van Alstein ontwikkelt origineel denkkader over polarisatie. Lees het hier.

Dit rapport geeft op basis van wetenschappelijke literatuur een dieper inzicht in polarisatie en de verschillende vormen ervan en verduidelijkt dat polarisatie en conflict deel uitmaken van een open en pluralistische democratie.   Toch kan polarisatie ook schadelijk zijn. Om het evenwicht tussen democratische en schadelijke polarisatie te helpen herstellen ontwikkelt het Vlaams Vredesinstituut in dit rapport een origineel denkkader dat houvast kan bieden aan wie - professioneel of als geïnteresseerde burger -  interesse heeft in polarisatie in Vlaanderen.  

lees meer
15 jaar Wapenwet in België.
Ontdek hier alvast onze analyse "Vuurwapenbezit in Vlaanderen" & herbekijk het volledige webinar & de presentaties.

Exact 15 jaar na de ondertekening stelden we de vraag: Is de Belgische wapenwet klaar voor de volgende 15 jaar?
Waarom halen burgers vuurwapens in huis? Wat betekende de Wapenwet wel (en niet) voor het particuliere wapenbezit in België? Hoe staat het 15 jaar later met illegale vormen van vuurwapenbezit, -handel, en -geweld in België? Samen met experts en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne formuleerden we antwoorden.

lees meer
Project DIVERT
Ontdek onze DIVERT-webinars & -publicaties over non-regularisatie, diefstal en fraude van en met vuurwapens.

Project DIVERT is een internationaal onderzoeksproject dat nagaat hoe vuurwapens binnen de Europese Unie van het legale naar het illegale circuit stromen door non-regularisatie, diefstal en fraude.

lees meer
Webinar Lone actor radicalisering (10 mei 2021)
Vind hier alle documentatie terug in verband met dit webinar.

In dit webinar bekeken we met Gert Vercauteren (directeur ad interim OCAD), Sertan Icten (coördinator radicalisering lokale politie van Wetteren), Gert Vanherk (Beleidscoördinator hulp- en dienstverlening aan gedetineerden gevangenis Hasselt, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) en Annelies Pauwels (onderzoeker Vlaams Vredesinstituut) hoe de huidige preventieve en repressieve middelen kunnen inspelen op de dreiging van het lone actor geweld.

lees meer
Gewelddadige radicalisering & polarisering
Ontdek hier onze publicaties en herbekijk onze themawebinars.

Hier vindt u ons rapport, advies en verschillende thematische factsheets. In 2021 organiseerden we bovendien 5 thematische webinars, met name over de LIVC’s ,onderwijs, projectwerking en -evaluatie, jeugd(welzijns)werk en The Flemish P/CVE policy in a European context (Engelstalig). U kan ze hier herbekijken.

lees meer
Jaarverslag 2020 – Blijven Bouwen
Ontdek ons jaarverslag 2020!

Ons jaarverslag is – net als de voorgaande jaren – geen droog rapport geworden maar eerder een toegankelijke inkijk in ons team en in onze werking tijdens het bijzondere jaar 2020. In 2021 is het Vlaams Vredesinstituut ook vijftien jaar operationeel. Ook daar blikken we op terug in dit jaarverslag.

lees meer
Jaarverslag Wapenhandel 2019
Raadpleeg hier de factsheet en het advies.

In dit advies focust het Vredesinstituut op het aantal aangevraagde en uitgereikte vergunningen voor de doorvoer van defensiegerelateerde goederen. Dat aantal nam in 2019 verder af tot een historisch dieptepunt van vier uitgereikte doorvoervergunningen door de Vlaamse overheid. De factsheet geeft zicht op het globale plaatje van de Vlaamse buitenlandse wapenhandel in 2019.

lees meer

Herdenking en herinnering

Herinneringen aan oorlogen en politiek geweld blijven ons beroeren, vaak tot lang na de feiten. Gewelddadige conflicten slaan immers diepe kloven en breuken, niet alleen tussen staten, maar ook tussen groepen mensen.

Lees meer

Radicalisering

Radicale ideeën kunnen een plaats hebben in een democratische samenleving. Ze maken deel uit van het democratische meningsverschil. Als radicaliseringsprocessen leiden tot gewelddadige vormen van extremisme stelt zich echter een ernstig probleem.

Lees meer

Vredesopvoeding

Sinds onze oprichting voeren we onderzoek naar vredesopvoeding en conflicthantering. Hierbij onderzoeken we wat vredesopvoeding betekent en welke invullingen eraan gegeven kunnen worden in het onderwijs. Een centraal onderzoeksthema is omgaan met controverse in de klas.

Lees meer

Vuurwapens

De overheid onderwerpt wapenhandel en het gebruik van vuurwapens aan regulering. Daarbij gaat het enerzijds over de regulering van legale vormen van bezit, gebruik en handel. Anderzijds gaat het over de bestrijding van illegale handel en misbruik.

Lees meer

Conventionele wapens

Wapens zijn strategische goederen. Ze spelen een belangrijke rol in ordehandhaving en landsverdediging. Tegelijkertijd zijn er risico’s verbonden aan de handel in deze producten.

Lees meer

Dual use goederen

Om te voorkomen dat nucleaire, chemische en biologische producten in de verkeerde handen terecht komen, wordt de handel in die zogenaamde dual-use producten gecontroleerd op basis van internationale afspraken.

Lees meer

Publicaties

Lees meer

Praat met ons mee

Onze zomernieuwsbrief is er: Met onder andere een nieuw rapport over #polarisatie, #conflict & #vrede en een terugblik op 15 jaar #Wapenwet - https://mailchi.mp/vlaamsparlement/zomernieuwsbrief-met-oa-een-nieuw-rapport-over-polarisatie-conflict-vrede-een-terugblik-op-15-jaar-wapenwet

Today at 19:00 CEST, our director @NDuquet will participate in a panel discussion - organised by Academi Heddwch Cymru (Wales Peace Academy - @WCIA_Wales)- about the role peace academies can play in society.
More info and registrations 👇.
https://vlaamsvredesinstituut.eu/en/events/peace-academies-what-they-are-and-what-they-might-achieve/

In navolging v. onze conclusies in 👇rapport & antwoordend op @LudwigVandenho1, bevestigde @Zu_Demir @vlaparl dat gesprekken met @BenWeyts lopen om Vlaamse controle op #vuurwapenbezit te centraliseren& efficiënter te maken.
📺 https://youtu.be/EaEZNbv_9bI
📝https://vlaamsvredesinstituut.eu/rapport/vuurwapenbezit-in-vlaanderen-motieven-uitdagingen-voor-het-controlesysteem/

At 9:30 today, we’ll be hosting our 3rd #projectDIVERT #webinar on #firearms fraud & you can still register👇! With @gio_maletta (@SIPRIorg), Martin van der Meij (@Europol), Audrius Ciupala (Public Police Board, Lithuania) & our director @NDuquet. https://vlaamsvredesinstituut.eu/en/events/webinar-project-divert-trick-and-treat-firearms-diversion-through-fraud-in-the-european-union/

Blijf op de hoogte