Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.
Obstakels voor vrede in Oekraïne
Schrijf nu in voor ons lunchwebinar op 31/05.

Tijdens een toegankelijk webinar willen we de blik op de lange termijn richten en een aantal obstakels in beeldbrengen die duurzame vrede in Oekraïne in de weg staan. We nemen het onderhandelingsproces onder de loep en kijken naar de invloed van de Europese veiligheidsstructuur, de massale aanwezigheid van wapens en de rol van vijandbeelden en oorlogstrauma’s.

lees meer
Online affectieve polarisering
Slim omgaan met trollen, hartluchters, meelezers en meer

Volg jij de sociale media op voor een overheidsinstelling, belangenorganisatie, mediakanaal, stad of gemeente of politieke partij? Ben je op zoek naar concrete handvatten om polariserende discussies op jouw fora constructiever te maken? Lees nu ons nieuwste rapport en het bijhorende advies of herbekijk het webinar dat wij hierover op 21 april 2022 organiseerden.

lees meer
Jaarverslag 2021
Vlaanderen en de wereld: verbinden door vrede

2021 was een druk gevuld jaar voor het Vlaams Vredesinstituut; dat blijkt ook uit de gedetailleerde terugblik die u in dit verslag vindt.  Maar dit jaarverslag heeft meer te bieden; via de bijdragen van onze onderzoekers en via een dubbelinterview met Sibylle Bauer van SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) en onze directeur Nils Duquet leggen we expliciet de link tussen onze onderzoeksactiviteiten, de Vlaamse bevoegdheden en het Vlaams buitenlands beleid.   

lees meer
Oorlog in Oekraïne
Lees dit opiniestuk van de hand van Nils Duquet, directeur van het Vlaams Vredesinstituut.

'Vrede is geen naïeve doelstelling, wel een werk van lange adem. Onze langetermijnvisie moet de militaire logica en de Oekraïense regio overstijgen', schrijft hij.

lees meer
Chemische en biologische dual-use-handel en -industrie in Vlaanderen
Lees nu het nieuwe rapport & advies.

In 2018 klaagde de Douane drie Vlaamse bedrijven aan wegens de illegale uitvoer naar Syrië van onder andere isopropanol. De bedrijven werden zowel in de correctionele rechtbank als in beroep schuldig bevonden. Maar de veroordeling werd in 2020 verbroken door het Hof van Cassatie omdat het juridische kluwen van doorverwijzingen in de regelgeving problematisch bleek. Met een nieuw rapport en advies wil het Vlaams Vredesinstituut mee richting geven aan een beter toezicht op de uitvoer van chemische en biologische dual-use- goederen – en technologie.

lees meer
Project TARGET
Lees hier meer over de online voorstelling van de resultaten en het rapport.

Met Project TARGET zorgt het Vlaams Vredesinstituut, in opdracht van de Europese Commissie en in samenwerking met de Universiteit Leiden, Europol en andere Europese partners, voor de allereerste referentiestudie naar de impact van illegale wapenhandel op vuurwapengeweld in Europa. Wat is de impact van illegale wapenhandel op vuurwapengeweld? Dat is de vraag die project TARGET beantwoordt.

lees meer
Advies inzake nucleaire ontwapening
Lees hier ons advies omtrent nucleaire ontwapening en de opties voor België en Vlaanderen hiertoe.

Het Vlaams Vredesinstituut pleit in een nieuw advies voor een meer actieve rol als bruggenbouwer voor België en Vlaanderen. Op termijn moet een nieuw beleid leiden tot een ondertekening van het Verbod op Nucleaire Wapens en – in samenspraak met de VS –tot de verwijdering van de kernwapens van het Belgisch grondgebied.

lees meer
Jaarverslag Wapenhandel 2020
Raadpleeg hier onze analyse van de Vlaamse buitenlandse wapenhandel in 2020.

lees meer
Gewelddadige radicalisering & polarisering
Ontdek hier onze publicaties en herbekijk onze themawebinars.

Hier vindt u ons rapport, advies en verschillende thematische factsheets. In 2021 organiseerden we bovendien 5 thematische webinars, met name over de LIVC’s ,onderwijs, projectwerking en -evaluatie, jeugd(welzijns)werk en The Flemish P/CVE policy in a European context (Engelstalig). U kan ze hier herbekijken.

lees meer

Herdenking en herinnering

Herinneringen aan oorlogen en politiek geweld blijven ons beroeren, vaak tot lang na de feiten. Gewelddadige conflicten slaan immers diepe kloven en breuken, niet alleen tussen staten, maar ook tussen groepen mensen.

Lees meer

Radicalisering

Radicale ideeën kunnen een plaats hebben in een democratische samenleving. Ze maken deel uit van het democratische meningsverschil. Als radicaliseringsprocessen leiden tot gewelddadige vormen van extremisme stelt zich echter een ernstig probleem.

Lees meer

Vredesopvoeding

Sinds onze oprichting voeren we onderzoek naar vredesopvoeding en conflicthantering. Hierbij onderzoeken we wat vredesopvoeding betekent en welke invullingen eraan gegeven kunnen worden in het onderwijs. Een centraal onderzoeksthema is omgaan met controverse in de klas.

Lees meer

Vuurwapens

De overheid onderwerpt wapenhandel en het gebruik van vuurwapens aan regulering. Daarbij gaat het enerzijds over de regulering van legale vormen van bezit, gebruik en handel. Anderzijds gaat het over de bestrijding van illegale handel en misbruik.

Lees meer

Conventionele wapens

Wapens zijn strategische goederen. Ze spelen een belangrijke rol in ordehandhaving en landsverdediging. Tegelijkertijd zijn er risico’s verbonden aan de handel in deze producten.

Lees meer

Dual use goederen

Om te voorkomen dat nucleaire, chemische en biologische producten in de verkeerde handen terecht komen, wordt de handel in die zogenaamde dual-use producten gecontroleerd op basis van internationale afspraken.

Lees meer

Publicaties

Lees meer

Praat met ons mee

Dreigementen bij #drugscriminaliteit, #huiselijkgeweld…Het probleem van geweld met #vuurwapens is groter dan het aantal dodelijke slachtoffers doet uitschijnen. Voor een completer beeld van fenomeen en beleid: Schrijf👇in voor ons #seminarie op 08/06; https://vlaamsvredesinstituut.eu/events/seminarie-vuurwapengeweld-in-belgie-op-zoek-naar-een-completer-beeld/

Morgen start de nieuwe #polarprof #webinar reeks van @ArendtInstitute
19/05: #desinformatie
07/06: affectieve #polarisatie (met o.a. onze onderzoeker Maarten Van Alstein over dit rapport - https://vlaamsvredesinstituut.eu/rapport/online-polarisering-slim-omgaan-met-trollen-hartluchters-meelezers-en-meer/ )
20/06: #haatspraak
Registreren 👇
https://hannah-arendt.institute/wat-we-doen/vormingen-opleidingen/polarprof-webinars-desinformatie-haatspraak-polarisatie/

Our researchers Maarten Van Alstein & @anneliespwls on #polarisation & #radicalisation. Read more:
✔in @RANEurope Spotlight
https://ec.europa.eu/home-affairs/document/download/edf83900-6f86-4ef3-8bce-2d20e2e1d06f_en?filename=ran_spotlight_polarisation_en.pdf
✔on the role of #education
https://vlaamsvredesinstituut.eu/en/factsheet/the-role-of-education-in-the-prevention-of-violent-radicalisation-and-polarisation/
✔P/CVE #strategy
https://vlaamsvredesinstituut.eu/en/factsheet/managing-a-whole-of-society-approach-to-preventing-and-countering-violent-extremism-insights-from-the-flemish-case/

#Vrede #drukkeweek;
✔Brainstorm @BeaFihn (@NobelPrize winnaar @nuclearban) @paxchristiVL over nucleaire #proliferatie📖https://vlaamsvredesinstituut.eu/en/report/international-nuclear-disarmament-and-policy-options-for-belgium-and-flanders/
✔Jaarverslag Com.Buitenlands Beleid @vlaparl:📺vanaf 2h13 https://www.youtube.com/watch?v=sew1dKap-vM&t=11595s
✔SideEvent #ATT #transit:📺https://vlaamsvredesinstituut.eu/en/docuclip/att-side-event-how-the-arms-trade-treaty-could-strengthen-transit-controls-of-military-goods/

Blijf op de hoogte