Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.
Project TARGET
Registreer nu voor de online voorstelling van de resultaten op maandag 13 december.

Wat is de impact van illegale wapenhandel op vuurwapengeweld? Dat is de vraag die project TARGET beantwoordt. Tijdens dit Engelstalige webinar zullen nieuwe inzichten over de Europese en Belgische context uitgebreid worden toegelicht.

lees meer
Advies inzake nucleaire ontwapening
Lees hier ons advies omtrent nucleaire ontwapening en de opties voor België en Vlaanderen hiertoe.

Het Vlaams Vredesinstituut pleit in een nieuw advies voor een meer actieve rol als bruggenbouwer voor België en Vlaanderen. Op termijn moet een nieuw beleid leiden tot een ondertekening van het Verbod op Nucleaire Wapens en – in samenspraak met de VS –tot de verwijdering van de kernwapens van het Belgisch grondgebied.

lees meer
Doorvoer van militaire goederen
Lees nu ons rapport en advies.

Op vraag van het Vlaams Parlement onderzocht het Vlaams Vredesinstituut het huidige Vlaamse controleregime op de doorvoer van wapens.

lees meer
Jaarverslag Wapenhandel 2020
Raadpleeg hier onze analyse van de Vlaams buitenlandse wapenhandel in 2020.

lees meer
SIPRI-Jaarboek 2021: Samenvatting nu beschikbaar in het Nederlands
Download hier

Het SIPRI Yearbook is dé toonaangevende en onafhankelijke bron van gegevens en analyses over internationale veiligheid, wapens en technologie, militaire uitgaven, wapenhandel en -productie, gewapende conflicten, en inzake de inspanningen ter beheersing van conventionele, nucleaire, chemische en biologische wapens. Een Nederlandstalige samenvatting is nu beschikbaar.

lees meer
Polarisatie, conflict & vrede
Nieuw rapport van onderzoeker Maarten Van Alstein ontwikkelt origineel denkkader over polarisatie. Lees het hier.

Dit rapport geeft op basis van wetenschappelijke literatuur een dieper inzicht in polarisatie en de verschillende vormen ervan en verduidelijkt dat polarisatie en conflict deel uitmaken van een open en pluralistische democratie.   Toch kan polarisatie ook schadelijk zijn. Om het evenwicht tussen democratische en schadelijke polarisatie te helpen herstellen ontwikkelt het Vlaams Vredesinstituut in dit rapport een origineel denkkader dat houvast kan bieden aan wie - professioneel of als geïnteresseerde burger -  interesse heeft in polarisatie in Vlaanderen.  

lees meer
15 jaar Wapenwet in België.
Ontdek hier alvast onze analyse "Vuurwapenbezit in Vlaanderen" & herbekijk het volledige webinar & de presentaties.

Exact 15 jaar na de ondertekening stelden we de vraag: Is de Belgische wapenwet klaar voor de volgende 15 jaar?
Waarom halen burgers vuurwapens in huis? Wat betekende de Wapenwet wel (en niet) voor het particuliere wapenbezit in België? Hoe staat het 15 jaar later met illegale vormen van vuurwapenbezit, -handel, en -geweld in België? Samen met experts en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne formuleerden we antwoorden.

lees meer
Gewelddadige radicalisering & polarisering
Ontdek hier onze publicaties en herbekijk onze themawebinars.

Hier vindt u ons rapport, advies en verschillende thematische factsheets. In 2021 organiseerden we bovendien 5 thematische webinars, met name over de LIVC’s ,onderwijs, projectwerking en -evaluatie, jeugd(welzijns)werk en The Flemish P/CVE policy in a European context (Engelstalig). U kan ze hier herbekijken.

lees meer
Jaarverslag 2020 – Blijven Bouwen
Ontdek ons jaarverslag 2020!

Ons jaarverslag is – net als de voorgaande jaren – geen droog rapport geworden maar eerder een toegankelijke inkijk in ons team en in onze werking tijdens het bijzondere jaar 2020. In 2021 is het Vlaams Vredesinstituut ook vijftien jaar operationeel. Ook daar blikken we op terug in dit jaarverslag.

lees meer

Herdenking en herinnering

Herinneringen aan oorlogen en politiek geweld blijven ons beroeren, vaak tot lang na de feiten. Gewelddadige conflicten slaan immers diepe kloven en breuken, niet alleen tussen staten, maar ook tussen groepen mensen.

Lees meer

Radicalisering

Radicale ideeën kunnen een plaats hebben in een democratische samenleving. Ze maken deel uit van het democratische meningsverschil. Als radicaliseringsprocessen leiden tot gewelddadige vormen van extremisme stelt zich echter een ernstig probleem.

Lees meer

Vredesopvoeding

Sinds onze oprichting voeren we onderzoek naar vredesopvoeding en conflicthantering. Hierbij onderzoeken we wat vredesopvoeding betekent en welke invullingen eraan gegeven kunnen worden in het onderwijs. Een centraal onderzoeksthema is omgaan met controverse in de klas.

Lees meer

Vuurwapens

De overheid onderwerpt wapenhandel en het gebruik van vuurwapens aan regulering. Daarbij gaat het enerzijds over de regulering van legale vormen van bezit, gebruik en handel. Anderzijds gaat het over de bestrijding van illegale handel en misbruik.

Lees meer

Conventionele wapens

Wapens zijn strategische goederen. Ze spelen een belangrijke rol in ordehandhaving en landsverdediging. Tegelijkertijd zijn er risico’s verbonden aan de handel in deze producten.

Lees meer

Dual use goederen

Om te voorkomen dat nucleaire, chemische en biologische producten in de verkeerde handen terecht komen, wordt de handel in die zogenaamde dual-use producten gecontroleerd op basis van internationale afspraken.

Lees meer

Publicaties

Lees meer

Praat met ons mee

Nieuwe cijfers in lijn met eerdere EU-cijfers. "De defensie-industrie werkt met erg langlopende contracten. Een eventuele impact van Covid-19 zal zich wellicht pas later in de cijfers laten voelen." zei @Diederik_Cops toen. Herlees ons persbericht: 👉https://vlaamsvredesinstituut.eu/persbericht/lange-looptijd-contracten-beschermt-europese-en-belgische-wapenexporteurs-tegen-covid-19-en-tegen-gerechtelijke-uitspraken/

Onze onderzoeker @anneliespwls vestigde bij #deochtend @radio1be de aandacht op nood aan #preventie van radicalisering & opvolging door veiligheidsdiensten maar pleitte ook voor volgehouden open debat & #meerstemmigheid. #OCAD #rapport #betoging
🎧https://radio1.be/luister/select/de-ochtend/8000-mensen-betogen-tegen-coronamaatregelen-ocad-waarschuwt-voor-polarisatie-en-extremisme

Interested in scope and characteristics of #gunviolence in Europe? What is the impact of firearms trafficking on gun violence?

👉 Join us in our #ProjectTARGET webinar on 13 December

⁦@Vredesinstituut⁩ ⁦@MariekeLiem⁩ ⁦@EUHomeAffairs⁩ https://vlaamsvredesinstituut.eu/en/events/project-target-online-presentation-of-research-results/

Onze nieuwsbrief van de maand november is er! Met o.a. nieuwe adviezen omtrent nucleaire ontwapening & doorvoer van militaire goederen. - https://mailchi.mp/vlaamsparlement/nieuwsbrief-november-met-oa-nieuwe-adviezen-omtrent-nucleaire-ontwapening-doorvoer-van-militaire-goederen

Blijf op de hoogte