Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.
Nieuwe site bundelt tools, tips en achtergrond rond polarisatie
wij-zij.be beantwoordt vragen over polarisatie

lees meer
Moedige voordracht van Professor Lois Bibbings tijdens de Elfnovemberlezing

Een grote opkomst afgelopen zondag 10 november 2019 voor de Elfnovemberlezing met Professor Lois Bibbings als gastspreker. Zij vertelde over groepen en individuen die tijdens de Eerste Wereldoorlog op verschillende manieren oorlog weigerden of zich ertegen verzetten. Hierbij kwamen zowel gewetensbezwaarden die de verplichte militaire dienst weigerden, als soldaten die vertrokken zonder verlof of aan muiterij deden als vrouwelijke vredesactivisten aan bod. Deze moedige lezing deed ons nadenken over hoe we geschiedenis en verzet bekijken en gebruiken na de Eeuwherdenking in ons hedendaags leven.

lees meer
Vacature
Vacature Communicatieverantwoordelijke

Het Vlaams Vredesinstituut is op zoek naar een communicatieverantwoordelijke (master). Het gaat om een contractuele functie.
Heb je een vlotte pen? Gebruik je graag je uitstekende communicatie-en presentatievaardigheden om bij te dragen aan vredesonderzoek? Vind je gemakkelijk je weg in sociale media toepassingen en krijg je energie door het opstellen van een extern communicatieplan? Dan is de functie van Communicatieverantwoordelijke iets voor jou!

Interesse? Solliciteren kan tot 24 november.

lees meer
Beklijvende speech van Jan Pronk over de genocide in Srebrenica en de rol van de internationale gemeenschap

Tijdens de boekvoorstelling ‘Srebrenica overleven’ van Hasan Hasanovic op 29 oktober in het Vlaams parlement, nam voormalig Nederlands Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk het woord. Hij bezocht tijdens zijn ministerschap het gebied waar in 1995 een genocide plaatsvond. Vanuit de geschoktheid en verontwaardiging die hij voelde ten aanzien van de internationale gemeenschap formuleert Jan Pronk drie voorstellen. Ten eerste "een hervorming van de Verenigde Naties om de R2P-capaciteit te versterken". Ten tweede "een groep landen die het voortouw kan nemen door gezamenlijk preventieve politieke en diplomatieke actie te ondernemen". Ten slotte "een volksinitiatief, een initiatief van mensen over de hele wereld om een eind te maken aan het zaaien van haat en het discrimineren van mensen".

lees meer
Gewapend om te doden
Nieuw rapport

Dit rapport analyseert de vuurwapens die werden gebruikt bij 23 massaschietpartijen (met minstens vier dodelijke slachtoffers) in de publieke ruimte in Europa tussen 2009-2018.

lees meer
SIPRI Yearbook 2019 Samenvatting in het Nederlands

Het SIPRI Yearbook is een toonaangevende en onafhankelijke bron van gegevens en analyses over bewapening, ontwapening en internationale veiligheid. Dit boekje is een samenvatting van de 50ste uitgave.

lees meer
Infografieken ‘Omgaan met controverse en polarisatie in de klas’

Het samenleven staat vandaag onder spanning. Discussies over politiek en maatschappij raken snel verhit, tegenstellingen worden scherper gesteld. Dat laat zich ook voelen in de klas en op school. Maarten Van Alstein schreef er het boek 'Omgaan met controverse en polarisatie in de klas' over. In de infofiches voor leerkrachten onderscheidde hij drie scenario’s: 1) reageren op confronterende uitspraken en verhitte discussies, 2) controversiële onderwerpen in het leerplan (de evolutietheorie), en 3) didactisch aan de slag rond controversiële onderwerpen.

lees meer

Herdenking en herinnering

Herinneringen aan oorlogen en politiek geweld blijven ons beroeren, vaak tot lang na de feiten. Gewelddadige conflicten slaan immers diepe kloven en breuken, niet alleen tussen staten, maar ook tussen groepen mensen.

Lees meer

Radicalisering

Radicale ideeën kunnen een plaats hebben in een democratische samenleving. Ze maken deel uit van het democratische meningsverschil. Als radicaliseringsprocessen leiden tot gewelddadige vormen van extremisme stelt zich echter een ernstig probleem.

Lees meer

Vredesopvoeding

Sinds onze oprichting voeren we onderzoek naar vredesopvoeding en conflicthantering. Hierbij onderzoeken we wat vredesopvoeding betekent en welke invullingen eraan gegeven kunnen worden in het onderwijs. Een centraal onderzoeksthema is omgaan met controverse in de klas.

Lees meer

Vuurwapens

De overheid onderwerpt wapenhandel en het gebruik van vuurwapens aan regulering. Daarbij gaat het enerzijds over de regulering van legale vormen van bezit, gebruik en handel. Anderzijds gaat het over de bestrijding van illegale handel en misbruik.

Lees meer

Conventionele wapens

Wapens zijn strategische goederen. Ze spelen een belangrijke rol in ordehandhaving en landsverdediging. Tegelijkertijd zijn er risico’s verbonden aan de handel in deze producten.

Lees meer

Dual use goederen

Om te voorkomen dat nucleaire, chemische en biologische producten in de verkeerde handen terecht komen, wordt de handel in die zogenaamde dual-use producten gecontroleerd op basis van internationale afspraken.

Lees meer

Praat met ons mee

Op 3 december stellen we onze nieuwste publicatie:"Sustainable EU funding for European defence cooperation? In need of accountable and transparent coordination of arms export policies!" voor tijdens een lunchseminarie. Meer informatie en inschrijven: https://t.co/pTFvpdBtaT

On 3 December we organise a lunch seminar to launch our latest policy paper 'Sustainable EU funding for European defence cooperation? In need of accountable and transparent coordination of arms export policies!' Consult the programme and register: https://t.co/79KsmRFcXE

Vier geleden vonden de dodelijke terroristische aanslagen in Parijs plaats. Europees onderzoek gecoördineerd door het Vredesinstituut heeft het zicht op problematiek van terroristische toegang tot wapens sterk verbeterd en draagt bij tot beleidsinitiatieven over heel Europa

Een grote opkomst afgelopen zondag 10 november 2019 voor de Elfnovemberlezing georganiseerd door het Vlaams Vredesinstituut, @StadIeper Ieper en het In Flanders Fields Museum. Professor Lois Bibbings was gastspreker en deed alle aanwezigen stil worden met haar moedige voordracht.

Blijf op de hoogte