Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.
Omgaan met controverse en polarisatie in de klas
Lees en download hier infofiches op maat van de leerkracht

Recente gewelddadige gebeurtenissen tonen dat het samenleven vandaag onder spanning staat. Discussies over politiek, religie en maatschappij raken snel verhit, tegenstellingen worden scherper gesteld. Dat laat zich ook voelen in de klas en op school. Met onze infofiches op maat van de leerkracht kan je aan de slag.

lees meer
SIPRI Jaarboek 2020
De officiële Nederlandstalige samenvatting

Het jaarboek van SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) fungeert als naslagwerk voor de wereldwijde trends inzake vrede en veiligheid. De lezer vindt er de recente ontwikkelingen inzake internationale veiligheid, wapens en technologie, militaire uitgaven, wapenhandel en -productie, gewapende conflicten, en inzake de inspanningen ter beheersing van conventionele, nucleaire, chemische en biologische wapens.

lees meer
Nobelprijs voor de Vrede 2020
Onze directeur Nils Duquet over de laureaat:

"Met deze prijs wijst het Nobelprijscomité er op dat honger vandaag niet alleen oorzaak kan zijn van gewapende conflicten, maar ook als "wapen" gebruikt kan worden door strijdende partijen. Op deze manier zet het comité tegelijkertijd honger prominent op de agenda van de wereldleiders én wordt multilaterale samenwerking gepromoot."

lees meer
Jaarverslag Wapenhandel 2019
Raadpleeg hier de factsheet en het advies.

In dit advies focust het Vredesinstituut op het aantal aangevraagde en uitgereikte vergunningen voor de doorvoer van defensiegerelateerde goederen. Dat aantal nam in 2019 verder af tot een historisch dieptepunt van vier uitgereikte doorvoervergunningen door de Vlaamse overheid. De factsheet geeft zicht op het globale plaatje van de Vlaamse buitenlandse wapenhandel in 2019.

lees meer
Jaarverslag 2019 – Samenwerken voor Vrede
Lees en download hier het Jaarverslag 2019 of vraag je gedrukte exemplaar aan.

Aan vrede werk je niet alleen. Daarom stellen we in ons Jaarverslag 2019 scherp op het thema samenwerking. Ook in 2019 werkten we immers samen met een grote diversiteit aan partners om ons onderzoek en advies over vredesthema’s te ontwikkelen en te verspreiden. Over die kruisbestuiving- maar ook over een pak andere aspecten van onze werking – leest u meer in het Jaarverslag 2019.

lees meer
De lokale aanpak van gewelddadige radicalisering
Het Vlaams Vredesinstituut stelde het rapport en advies voor in de Commissie Radicalisering van het Vlaams Parlement

Op basis van een literatuurstudie, een analyse van beleidsdocumenten en een bevraging bij de betrokken radicaliseringsambtenaren in de negen steden en gemeenten onderzoekt dit rapport - op vraag van de commissie - het Vlaamse beleid en de uitvoering ervan in de lokale praktijk.

lees meer
Vuurwapeninvoer in Vlaanderen
Evoluties, verklaringen en uitdagingen voor controle

Dit rapport gaat op zoek naar mogelijke verklaringen voor de vaststelling dat de vergunde invoer van vuurwapens en munitie in Vlaanderen al verschillende jaren stelselmatig toeneemt. Ook bekijkt het rapport hoe deze evoluties het controlesysteem op de handel in vuurwapens in Vlaanderen beïnvloedt.

lees meer
Site bundelt tools, tips en achtergrond rond polarisatie
wij-zij.be beantwoordt vragen over polarisatie

lees meer

Herdenking en herinnering

Herinneringen aan oorlogen en politiek geweld blijven ons beroeren, vaak tot lang na de feiten. Gewelddadige conflicten slaan immers diepe kloven en breuken, niet alleen tussen staten, maar ook tussen groepen mensen.

Lees meer

Radicalisering

Radicale ideeën kunnen een plaats hebben in een democratische samenleving. Ze maken deel uit van het democratische meningsverschil. Als radicaliseringsprocessen leiden tot gewelddadige vormen van extremisme stelt zich echter een ernstig probleem.

Lees meer

Vredesopvoeding

Sinds onze oprichting voeren we onderzoek naar vredesopvoeding en conflicthantering. Hierbij onderzoeken we wat vredesopvoeding betekent en welke invullingen eraan gegeven kunnen worden in het onderwijs. Een centraal onderzoeksthema is omgaan met controverse in de klas.

Lees meer

Vuurwapens

De overheid onderwerpt wapenhandel en het gebruik van vuurwapens aan regulering. Daarbij gaat het enerzijds over de regulering van legale vormen van bezit, gebruik en handel. Anderzijds gaat het over de bestrijding van illegale handel en misbruik.

Lees meer

Conventionele wapens

Wapens zijn strategische goederen. Ze spelen een belangrijke rol in ordehandhaving en landsverdediging. Tegelijkertijd zijn er risico’s verbonden aan de handel in deze producten.

Lees meer

Dual use goederen

Om te voorkomen dat nucleaire, chemische en biologische producten in de verkeerde handen terecht komen, wordt de handel in die zogenaamde dual-use producten gecontroleerd op basis van internationale afspraken.

Lees meer

Publicaties

Lees meer

Praat met ons mee

Onze novembernieuwsbrief is er. Deze maand ligt de focus - naar aanleiding van ons webinar op 2 december - op radicalisering en polarisering. - https://t.co/BS18XiHu0D

Hoe kon gebeuren wat 5 jaar geleden in #Bataclan gebeurde? Wij zoeken mee naar antwoorden en coördineerden de afgelopen jaren een internationaal vergelijkende studie naar de wijze waarop #terroristen #vuurwapens verwerven in Europa. Meer weten over @projectSAFTE? 👇

De Elfnovemberlezing die we dit jaar in @StadIeper planden,kon helaas niet doorgaan.Vandaag is een goed moment om de teksten v. eerdere edities,met grootheden als @erwin_mortier, Philipp Blom,Jan Terlouw,@KaderAbdolah,Robert Fisk,... te herontdekken. 👉 https://t.co/RAmISfBqSF

Marjan Verplancke van het @HAInstituut onderzoekt samen met onze partners van polarisatienetwerk https://t.co/oWmkvE07Qt hoe je #polarisatie tegengaat. Het werk van onze onderzoeker Maarten Van Alstein is daarbij inspirerend, zo vertelt ze hier: 👉https://t.co/duqwlcAM4X

Blijf op de hoogte