Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.
Webinar Lone actor radicalisering (10 mei 2021)
Vind hier alle documentatie terug in verband met dit webinar.

In dit webinar bekeken we met Gert Vercauteren (directeur ad interim OCAD), Sertan Icten (coördinator radicalisering lokale politie van Wetteren), Gert Vanherk (Beleidscoördinator hulp- en dienstverlening aan gedetineerden gevangenis Hasselt, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) en Annelies Pauwels (onderzoeker Vlaams Vredesinstituut) hoe de huidige preventieve en repressieve middelen kunnen inspelen op de dreiging van het lone actor geweld.

lees meer
Jaarverslag 2020 – Blijven Bouwen
Ontdek ons jaarverslag 2020!

Ons jaarverslag is – net als de voorgaande jaren – geen droog rapport geworden maar eerder een toegankelijke inkijk in ons team en in onze werking tijdens het bijzondere jaar 2020. In 2021 is het Vlaams Vredesinstituut ook vijftien jaar operationeel. Ook daar blikken we op terug in dit jaarverslag.

lees meer
Gewelddadige radicalisering & polarisering
Ontdek hier onze publicaties en herbekijk onze themawebinars.

Hier vindt u ons rapport, advies en verschillende thematische factsheets. In 2021 organiseerden we bovendien 5 thematische webinars, met name over de LIVC’s ,onderwijs, projectwerking en -evaluatie, jeugd(welzijns)werk en The Flemish P/CVE policy in a European context (Engelstalig). U kan ze hier herbekijken.

lees meer
Nobelprijsnominatie voor de Vrede 2021
En de nominatie gaat naar...

Lees hier wie wij dit jaar nomineerden en waarom...

lees meer
Jaarverslag Wapenhandel 2019
Raadpleeg hier de factsheet en het advies.

In dit advies focust het Vredesinstituut op het aantal aangevraagde en uitgereikte vergunningen voor de doorvoer van defensiegerelateerde goederen. Dat aantal nam in 2019 verder af tot een historisch dieptepunt van vier uitgereikte doorvoervergunningen door de Vlaamse overheid. De factsheet geeft zicht op het globale plaatje van de Vlaamse buitenlandse wapenhandel in 2019.

lees meer

Herdenking en herinnering

Herinneringen aan oorlogen en politiek geweld blijven ons beroeren, vaak tot lang na de feiten. Gewelddadige conflicten slaan immers diepe kloven en breuken, niet alleen tussen staten, maar ook tussen groepen mensen.

Lees meer

Radicalisering

Radicale ideeën kunnen een plaats hebben in een democratische samenleving. Ze maken deel uit van het democratische meningsverschil. Als radicaliseringsprocessen leiden tot gewelddadige vormen van extremisme stelt zich echter een ernstig probleem.

Lees meer

Vredesopvoeding

Sinds onze oprichting voeren we onderzoek naar vredesopvoeding en conflicthantering. Hierbij onderzoeken we wat vredesopvoeding betekent en welke invullingen eraan gegeven kunnen worden in het onderwijs. Een centraal onderzoeksthema is omgaan met controverse in de klas.

Lees meer

Vuurwapens

De overheid onderwerpt wapenhandel en het gebruik van vuurwapens aan regulering. Daarbij gaat het enerzijds over de regulering van legale vormen van bezit, gebruik en handel. Anderzijds gaat het over de bestrijding van illegale handel en misbruik.

Lees meer

Conventionele wapens

Wapens zijn strategische goederen. Ze spelen een belangrijke rol in ordehandhaving en landsverdediging. Tegelijkertijd zijn er risico’s verbonden aan de handel in deze producten.

Lees meer

Dual use goederen

Om te voorkomen dat nucleaire, chemische en biologische producten in de verkeerde handen terecht komen, wordt de handel in die zogenaamde dual-use producten gecontroleerd op basis van internationale afspraken.

Lees meer

Publicaties

Lees meer

Praat met ons mee

Straks @vlaparl over deelname Vlaamse diensten aan lokale integrale veiligheidscellen (LIVC R). 👉http://ow.ly/6Ity50EKMOi. In ons advies (dec. 2020): zo groot mogelijke betrokkenheid van relevante actoren,mét respect voor elkaars opdracht & eigenheid. 👉http://ow.ly/6CYv50EKMD9

Ook de Europese Raad keurde nieuwe #DualUse Verordening goed. 👉https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2021/05/10/trade-of-dual-use-items-new-eu-rules-adopted/ .Binnenkort dus aanpassingen aan Vlaamse controle op dual-use export.
Aanknopingspunten voor Vlaanderen?
📝Nucleair: 👉https://vlaamsvredesinstituut.eu/wp-content/uploads/2019/03/Rapport-Vlaanderen-en-nucleaire-non-proliferatie.pdf
📅Biochemisch: Onze analyse volgt dit najaar.

Veel interesse in ons webinar rond #loneactor #radicalisering. Alle documentatie 👉https://vlaamsvredesinstituut.eu/radicalisering/#webinarloneactors
Want to know more? Join @anneliespwls tomorrow - 16:00 CEST for a @ICCT_TheHague -briefing (ENG) on the use/ #weapons by #loneactor #terrorists. 👉https://vlaamsvredesinstituut.eu/en/events/icct-live-briefing-with-annelies-pauwels-use-of-weapons-by-lone-actor-terrorists-in-western-europe/

Vandaag om 9u30 webinar over #loneactor #radicalisering . Registreren kan nog: 👉 https://vlaamsvredesinstituut.eu/events/webinar-lone-actor-radicalisering-fenomeen-beter-begrepen-samenleving-beter-beschermd/ Onze onderzoeker @anneliespwls licht in @demorgen al een tipje van de sluier;👉 https://www.demorgen.be/nieuws/vijftien-jaar-na-hans-van-themsche-zomaar-een-wapen-kopen-en-daarna-mensen-neerschieten-op-straat-dat-kan-vandaag-niet-meer~b51a8bbd/

Blijf op de hoogte