Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.
Vacature wetenschappelijk medewerker vredesonderzoek

Het Vlaams Vredesinstituut is op zoek naar een wetenschappelijk medewerker voor een contract van bepaalde duur gedurende 6 maanden. Je voert literatuurstudie uit over de huidige stand van zaken in de vredesstudies en organiseert een internationaal seminarie.

lees meer
Infografieken ‘Omgaan met controverse en polarisatie in de klas’

Het samenleven staat vandaag onder spanning. Discussies over politiek en maatschappij raken snel verhit, tegenstellingen worden scherper gesteld. Dat laat zich ook voelen in de klas en op school. Maarten Van Alstein schreef er het boek 'Omgaan met controverse en polarisatie in de klas' over. In de infofiches voor leerkrachten onderscheidde hij drie scenario’s: 1) reageren op confronterende uitspraken en verhitte discussies, 2) controversiële onderwerpen in het leerplan (de evolutietheorie), en 3) didactisch aan de slag rond controversiële onderwerpen.

lees meer

Herdenking en herinnering

Herinneringen aan oorlogen en politiek geweld blijven ons beroeren, vaak tot lang na de feiten. Gewelddadige conflicten slaan immers diepe kloven en breuken, niet alleen tussen staten, maar ook tussen groepen mensen.

Lees meer

Radicalisering

Radicale ideeën kunnen een plaats hebben in een democratische samenleving. Ze maken deel uit van het democratische meningsverschil. Als radicaliseringsprocessen leiden tot gewelddadige vormen van extremisme stelt zich echter een ernstig probleem.

Lees meer

Vredesopvoeding

Sinds onze oprichting voeren we onderzoek naar vredesopvoeding en conflicthantering. Hierbij onderzoeken we wat vredesopvoeding betekent en welke invullingen eraan gegeven kunnen worden in het onderwijs. Een centraal onderzoeksthema is omgaan met controverse in de klas.

Lees meer

Vuurwapens

De overheid onderwerpt wapenhandel en het gebruik van vuurwapens aan regulering. Daarbij gaat het enerzijds over de regulering van legale vormen van bezit, gebruik en handel. Anderzijds gaat het over de bestrijding van illegale handel en misbruik.

Lees meer

Conventionele wapens

Wapens zijn strategische goederen. Ze spelen een belangrijke rol in ordehandhaving en landsverdediging. Tegelijkertijd zijn er risico’s verbonden aan de handel in deze producten.

Lees meer

Dual use goederen

Om te voorkomen dat nucleaire, chemische en biologische producten in de verkeerde handen terecht komen, wordt de handel in die zogenaamde dual-use producten gecontroleerd op basis van internationale afspraken.

Lees meer

Praat met ons mee

In een besloten congres over terrorisme en extremisme vroeg directeur @Elkethea aandacht voor onderzoek naar extreem rechts in België.
Lees haar toespraak 'Nieuwe onderzoekslijnen inzake “radicalisering”?' https://t.co/EDopFWTmiq

Brits Hof van Beroep oordeelt dat Britse wapenleveringen aan Saoedi-Arabië onwettelijk zijn. Britse overheid schorst nieuwe exportvergunningen in afwachting van verdere positiebepaling. BBC News - UK arms sales to Saudi Arabia unlawful, court rules https://t.co/ZQC2ZU6rUm

'Wil een Europese #defensie echt kans op succes hebben, moet eerst de vraag over #exportcontrole beantwoord worden’ zegt onderzoeker @diederik_cops vandaag in @Knack
https://t.co/OTYqeUFvgZ

Onderzoeker @lcolaert wijst op een studiedag van @EgmontInstitute op het belang van onderzoek naar de preventieve aanpak van 'radicalisering'. Hoe worden personen geselecteerd voor begeleidingstrajecten, en wat is het effect op hun vertrouwen in de samenleving?'

Blijf op de hoogte