Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Advies bij het Vlaams beleid inzake gewelddadige radicalisering en polarisering

Publicatiedatum: 04/07/2017

Gezien het probleem van gewelddadig jihadisme in ons land voert het Vredesinstituut onderzoek naar dit fenomeen en het antwoord hierop vanuit het beleid. Om dit doelgericht extreem geweld tegen burgers, dat nooit als legitiem kan worden beschouwd, te stoppen, moet de overheid daders detecteren en bestraffen. In dit advies focussen we op de Vlaamse bevoegdheden op het gebied van preventie liggen. De Vlaamse aanpak van gewelddadige extremisme kreeg vorm in het Vlaams Actieplan ter preventie van radicalisering en polarisering. In het boek ‘Deradicalisering: Wetenschappelijke inzichten voor een Vlaams beleid’ verzamelen we wetenschappelijke inzichten die de uitvoering van dit actieplan verder kunnen ondersteunen.

Lees ook dit rapport.

Download dit bestand