Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Interview: een evaluatie van het Vlaams actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering