Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Interview: een evaluatie van het Vlaams actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering

Publicatiedatum: 30/03/2019

Onderzoeksters Lore Colaert en Yamina Berrezzeg lichten hun onderzoek omtrent de evaluatie van het Vlaams Actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering toe.