Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Samenvatting- Het Vlaamse beleid inzake de lokale aanpak van gewelddadige radicalisering

Publicatiedatum: 01/07/2020

Beknopte samenvatting van het rapport dat het Vlaams Vredesinstituut schreef over het Vlaamse beleid inzake de lokale aanpak van gewelddadige radicalisering en de uitvoering ervan in de lokale praktijk.


Download dit bestand