Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Dual use goederen

Om te voorkomen dat nucleaire, chemische en biologische producten in de verkeerde handen terecht komen, wordt de handel in die zogenaamde dual-use producten gecontroleerd op basis van internationale afspraken. Het gaat om producten die voor civiel gebruik ontwikkeld werden, maar wel een militaire toepassing kunnen hebben, bijvoorbeeld in de ontwikkeling van massavernietigingswapens. Zulke dual-use producten worden aan exportcontrole onderworpen.

Het wetgevend kader voor handel in dual-use producten wordt door de EU bepaald. De uitvoering van het controlebeleid is in het federale België grotendeels een bevoegdheid van de gewesten. Het is de Vlaamse Regering die vergunningen uitreikt en het beleid voert. Het is het Vlaams Parlement dat het beleid opvolgt en instaat voor de democratische controle.

Het Vredesinstituut onderzoekt de wetgeving en het beleid inzake buitenlandse handel in dual-use producten en volgt in feiten en cijfers de productie en handel in Vlaanderen. Zo analyseert het instituut in zijn jaarrapport de cijfers over de uitvoer van dual-use producten in het voorbije jaar. Het instituut besteedt ook bijzondere aandacht aan het beleid van de Europese Unie en aan de non-proliferatie van kernwapens.

Publicaties die met dit thema te maken hebben: