Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Advies inzake nucleaire ontwapening en de opties voor België en Vlaanderen hiertoe.

Publicatiedatum: 19/11/2021

Het proces richting verdere nucleaire ontwapening staat momenteel onder druk en de drastische afname van het aantal kernwapens na het einde van de Koude Oorlog is gestopt.

Het Vlaams Vredesinstituut pleit daarom voor een meer actieve rol als bruggenbouwer voor België en Vlaanderen. Op termijn moet een nieuw beleid leiden tot een ondertekening van het Verdrag voor Verbod op Nucleaire Wapens en – in samenspraak met de VS –tot de verwijdering van de kernwapens van het Belgisch grondgebied.

Download hieronder het volledige advies.

Advies nucleaire ontwapening