Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Overheidssteun voor dual use en militaire O&O. Uitdagingen en implicaties voor het Vlaams beleid

Publicatiedatum: 15/06/2018

Het rapport ‘Overheidssteun voor dual use en militaire O&O. Uitdagingen en implicaties voor het Vlaams beleid’ vormt de basis voor het advies van het Vlaams Vredesinstituut omtrent de nood en wenselijkheid voor een actualisering van de IWT-richtlijn. Dit onderzoek biedt een grondige beschrijving van de huidige politieke en technologische context aan. Op basis van deze beschrijving  identificeert het vervolgens de implicaties en uitdagingen voor het Vlaamse beleid die voortvloeien uit die beschreven context. Lees ook het advies hier.


Locatie: Brussel

Download dit bestand