Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Overheidssteun voor dual use en militaire O&O. Uitdagingen en implicaties voor het Vlaams beleid

Publicatiedatum: 15/06/2018

Het rapport ‘Overheidssteun voor dual use en militaire O&O. Uitdagingen en implicaties voor het Vlaams beleid’ vormt de basis voor het advies van het Vlaams Vredesinstituut omtrent de nood en wenselijkheid voor een actualisering van de IWT-richtlijn. Dit onderzoek biedt ten eerste een grondige beschrijving van de huidige politieke en technologische context aan. Op basis van deze beschrijving  identificeert het onderzoek vervolgens de implicaties en uitdagingen voor het Vlaamse beleid die voortvloeien uit die beschreven context.

download (pdf)


Locatie: Brussel

Download dit bestand