Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Rapport Vlaanderen en nucleaire non-proliferatie

Publicatiedatum: 19/02/2019

Op vraag van de voorzitter van het Vlaams Parlement voerde het Vredesinstituut een onderzoek naar de controle op de export van nucleaire producten in Vlaanderen. Op 19 februari 2019 stelt onderzoeker Diederik Cops het rapport en advies voor in de Commissie Buitenlands Beleid.

Het Vlaams Vredesinstituut adviseert de nieuwe regering dringend werk te maken van goede afspraken met de FOD Energie en de Douane. Voorts raden we aan om de publieke rapportage over de uitvoer van nucleaire producten uit te breiden.


Locatie: Brussel

Download dit bestand