Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Juridisch kader voor de controle op handel in dual-use producten in Vlaanderen

Publicatiedatum: 25/05/2011

Deze nota biedt een overzicht van de wetgeving die van toepassing is op (buitenlandse) handel in dual-use producten, de bevoegdheidsverdeling, het controlebeleid zoals dit vandaag georganiseerd wordt in Vlaanderen, en de uitvoeringsmaatregelen die de Vlaamse overheid nog moet of kan nemen om een correcte toepassing van de verordening te garanderen.


Locatie: Brussel

Download dit bestand