Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Vlaamse buitenlandse handel in producten voor tweeërlei gebruik 2010

Publicatiedatum: 31/05/2011

Producten voor tweeërlei gebruik zijn niet speciaal voor militaire doeleinden ontwikkeld, maar kunnen eventueel wel een militaire toepassing hebben. De uitvoer van deze producten voor tweeërlei gebruik is gereguleerd door de Europese Verordening 428/2009, die rechtstreeks van toepassing in de hele Europese Unie. Er bestaat een belangrijk onderscheid tussen de overdracht van dual-use producten binnen de EU, de export van deze producten naar ‘bevriende’ landen, en de export naar ‘overige’ landen. In dit rapport analyseren we de vergunningen die in 2010 werden uitgereikt en geweigerd voor de intracommunautaire overdracht en export van producten voor tweeërlei gebruik.


Locatie: Brussel

Download dit bestand