Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) voor militaire technologie

Publicatiedatum: 01/07/2011

O&O staat voor ‘Onderzoek en Ontwikkeling’. In het Engels spreekt men van R&D, ‘Research and Development’. Bij zowel onderzoek als ontwikkeling is het sleutelbegrip ‘vernieuwing’: men gaat op zoek naar nieuwe producten of wil bestaande producten verbeteren. Deze factsheet zoomt in op ‘militaire O&O’ als de O&O-activiteiten gericht zijn op het uitvinden, vernieuwen of verbeteren van defensieproducten.

Download PDF