Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) voor militaire technologie

Download PDF