Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Vlaamse buitenlandse handel in wapens en producten voor tweeërlei gebruik 2009

Publicatiedatum: 17/03/2011

Dit rapport analyseert de toegekende en geweigerde vergunningen in 2009. Het behandelt twee verschillende aspecten van de Vlaamse buitenlandse handel: de handel in militair materieel en de handel in producten voor tweeërlei gebruik.


Locatie: Brussel

Download dit bestand