Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Chemische en biologische dual-use-handel en -industrie in Vlaanderen: aard, omvang en uitdagingen

Publicatiedatum: 16/02/2022

In 2018 klaagde de Douane drie Vlaamse bedrijven aan wegens de illegale uitvoer naar Syrië van onder andere isopropanol. De bedrijven werden zowel in de correctionele rechtbank als in beroep schuldig bevonden. Maar de veroordeling werd in 2020 verbroken door het Hof van Cassatie omdat het juridische kluwen van doorverwijzingen in de regelgeving problematisch bleek.

Met het nieuwe rapport “Chemische en biologische dual-use-handel en -industrie in Vlaanderen: aard, omvang en uitdagingen” (dat u hieronder integraal kan downloaden) en dit advies wil het Vlaams Vredesinstituut mee richting geven aan een beter toezicht op de uitvoer van chemische en biologische dual-use- goederen – en technologie.


Locatie: Brussel

Download dit bestand