Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Advies over de optimalisering van de Vlaamse dual use exportcontrole in het licht van de preventie van nucleaire proliferatie

Publicatiedatum: 05/02/2019

Het Vlaams Parlement keurde zowel in 2010 als in 2015 een resolutie goed inzake nucleaire non-proliferatie en ontwapening. Hierin roept het de Vlaamse regering op om maatregelen te nemen op vlak van ontwapening en non-proliferatie. De voorzitter van het Vlaams Parlement vroeg het Vredesinstituut in maart 2018 een advies over de wijze waarop de Vlaamse overheid gehoor gaf aan deze resoluties. Het Vlaams Vredesinstituut adviseert de nieuwe regering onder meer dringend werk te maken van goede afspraken met de FOD Energie en de Douane.

 

 

Download dit bestand