Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Vlaamse buitenlandse handel in producten voor tweeërlei gebruik 2013

Publicatiedatum: 18/12/2014

Dit rapport analyseert de vergunningen die in 2013 door de Vlaamse overheid werden uitgereikt en geweigerd voor de intra-uniale overdracht en export van producten voor tweeërlei gebruik. Het is belangrijk te benadrukken dat een groot deel van de handel in producten voor tweeërlei gebruik vrij is (binnen de EU) of via uniale algemene vergunningen plaatsvindt. Voor die handel worden geen vergunningen uitgereikt door de Vlaamse overheid. Bijgevolg zijn deze transacties niet opgenomen in de gepresenteerde analyses. Dit rapport begint met een overzicht van de vergunningen voor intra-uniale overdracht van dual-use producten. Daarna zoomt het in op de vergunningen voor extra-uniale export. We eindigen met een analyse van de geweigerde vergunningsaanvragen.


Locatie: Brussel

Download dit bestand