Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Advies over de controle op de handel in biologische en chemische dual use goederen vanuit Vlaanderen

Publicatiedatum: 16/02/2022

In 2018 klaagde de Douane drie Vlaamse bedrijven aan wegens de illegale uitvoer naar Syrië van onder andere isopropanol. De bedrijven werden zowel in de correctionele rechtbank als in beroep schuldig bevonden. Maar de veroordeling werd in 2020 verbroken door het Hof van Cassatie omdat het juridische kluwen van doorverwijzingen in de regelgeving problematisch bleek. Met een nieuw rapport en advies wil het Vlaams Vredesinstituut mee richting geven aan een beter toezicht op de uitvoer van chemische en biologische dual-use- goederen – en technologie.

In het advies dat u hieronder integraal kan downloaden worden onder meer onderstaande krachtlijnen uitgewerkt:

Advies over de controle op de handel in biologische en chemische dual use goederen vanuit Vlaanderen