Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Vlaamse buitenlandse handel in producten voor tweeërlei gebruik 2011

Publicatiedatum: 19/06/2012

Producten voor tweeërlei gebruik zijn niet speciaal voor militaire doeleinden ontwikkeld, maar kunnen eventueel wel een militaire toepassing hebben. De uitvoer van deze producten voor tweeërlei gebruik vanuit Vlaanderen is gereguleerd door de Europese verordening 428/2009. In dit rapport worden de vergunningen geanalyseerd die in 2011 door de Vlaamse overheid werden uitgereikt en geweigerd.


Locatie: Brussel

Download dit bestand