Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Vlaamse buitenlandse handel in producten voor tweeërlei gebruik 2012

Publicatiedatum: 22/08/2013

Dit rapport brengt een analyse van de vergunningen die in 2012 door de Vlaamse overheid werden uitgereikt en geweigerd voor de intracommunautaire overdracht en voor de export naar landen buiten de EU van producten voor tweeërlei gebruik. Deze analyses zijn gebaseerd op de gegevens uit de officiële verslagen van de Dienst Controle Strategische Goederen van het Vlaams Gewest. Bij de gemaakte analyse in dit rapport is het belangrijk op te merken dat een groot deel van de handel in producten voor tweeërlei gebruik vrij is (binnen de EU) of via uniale algemene vergunningen plaatsvindt. Voor die handel worden geen vergunningen uitgereikt door de Vlaamse overheid. Deze transacties zijn dan ook niet opgenomen in de gepresenteerde analyses.


Locatie: Brussel

Download dit bestand