Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Het Belgisch controlestelsel voor tussenhandel in militaire en dual-use goederen

Publicatiedatum: 02/03/2010

Dit rapport neemt het Belgisch stelsel voor de controle op tussenhandel onder de loep. De organisatie van een dergelijk Belgisch controlestelsel met het oog op de bestrijding van illegale handel, kent tal van uitdagingen en vormt een interessant doch zeer complex onderwerp. Het omvat zowel de controle op binnenlandse wapenhandel, om redenen van (interne) openbare orde, als het vergunningsbeleid betreffende de in-, uit- en doorvoer van militair materieel en dual-use goederen, afgestemd op het buitenlands veiligheidsbeleid.


Locatie: Brussel

Download dit bestand