Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Internationale nucleaire ontwapening en beleidsopties voor België en Vlaanderen.

Publicatiedatum: 21/12/2021

In november 2021 pleitte het Vlaams Vredesinstituut  in een nieuw advies voor een meer actieve rol als bruggenbouwer voor België en Vlaanderen op het vlak van internationale nucleaire ontwapening. Via deze link vindt u ook het rapport waarin onderzoekers Lode Dewaegheneire, Veronica Vella en Sylvain Palle-Calvo op vraag van het Vlaams Vredesinstituut de verschillende toekomstscenario’s en beleidsopties onderzoeken.


Locatie: Brussel

Download dit bestand