Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Vredesopvoeding

Sinds onze oprichting voeren we onderzoek naar vredesopvoeding en conflicthantering. Hierbij focussen we op vragen zoals: Wat betekent vredesopvoeding en welke invullingen kunnen eraan gegeven worden? Hoe doet het Vlaamse onderwijs aan vredesopvoeding? Wat werkt goed en wat minder als het over vredesopvoeding gaat? Wie antwoorden zoekt op deze vragen, vindt in deze herziene Gids voor de praktijk een goed startpunt.

De komende maanden en jaren zal het Vlaams Vredesinstituut de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede aangrijpen om samenwerkingen met het onderwijsveld op te zetten en vrede een plaats te geven binnen de vernieuwde curricula van de middelbare scholen. Hier lees je alles over dit Nobelprijstraject van het Vlaams Vredesinstituut en kan je ook het lessenpakket rond de Nobelprijs aanvragen.

Daarnaast is omgaan met controverse in de klas één van de centrale onderzoeksthema’s. Ook in de klas en op school raken discussies immers snel verhit en worden tegenstellingen uitvergroot. Een leerling maakt een haatdragende opmerking. Leerlingen gaan het conflict aan. Gevoelige onderwerpen in het leerplan stoten op weerstand en lokken een hevige discussie uit. Of polarisatie gaat de klas beheersen. Deze situaties plaatsen leraren en directies voor stevige uitdagingen. Hoe reageren op heftige of haatdragende uitspraken? Hoe omgaan met conflicten op school? Hoe lesgeven over gevoelige thema’s in het leerplan? Hoe polarisatie ontmijnen? Hoe gesprekken over controversiële onderwerpen vorm geven zonder dat de klas opvliegt? Wij zoeken antwoorden op deze vragen. Daarbij willen we niet alleen het praktijkveld voeden met inzichten uit wetenschappelijk onderzoek, maar ook de bestaande expertise van leraren, directies en trainers in kaart brengen en zo breed mogelijk verspreiden.

Met onze infofiches bijvoorbeeld kunnen leraars aan de slag in drie scenario’s: 1) reageren op confronterende uitspraken en verhitte discussies, 2) controversiële onderwerpen in het leerplan, en 3) didactisch aan de slag rond controversiële onderwerpen. Wie nog meer houvast nodig heeft, vindt die in dit boek.

Publicaties die met dit thema te maken hebben: