Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Vredesopvoeding

Sinds onze oprichting voeren we onderzoek naar vredesopvoeding en conflicthantering. Hierbij focussen we op vragen zoals: Wat betekent vredesopvoeding en welke invullingen kunnen eraan gegeven worden? Hoe doet het Vlaamse onderwijs aan vredesopvoeding? Wat werkt goed en wat minder als het over vredesopvoeding gaat?

Een van de centrale onderzoeksthema’s is omgaan met controverse in de klas. Ook in de klas en op school raken discussies immers snel verhit en worden tegenstellingen uitvergroot. Een leerling maakt een haatdragende opmerking. Leerlingen gaan het conflict aan. Gevoelige onderwerpen in het leerplan stoten op weerstand en lokken een hevige discussie uit. Of polarisatie gaat de klas beheersen. Deze situaties plaatsen leraren en directies voor stevige uitdagingen. Hoe reageren op heftige of haatdragende uitspraken? Hoe omgaan met conflicten op school? Hoe lesgeven over gevoelige thema’s in het leerplan? Hoe polarisatie ontmijnen? Hoe gesprekken over controversiële onderwerpen vorm geven zonder dat de klas opvliegt? Wij zoeken antwoorden op deze vragen. Daarbij willen we niet alleen het praktijkveld voeden met inzichten uit wetenschappelijk onderzoek, maar ook de bestaande expertise van leraren, directies en trainers in kaart brengen en zo breed mogelijk verspreiden.

Met onze infofiches bijvoorbeeld kunnen leraars aan de slag in drie scenario’s: 1) reageren op confronterende uitspraken en verhitte discussies, 2) controversiële onderwerpen in het leerplan, en 3) didactisch aan de slag rond controversiële onderwerpen. Wie nog meer houvast nodig heeft, vindt die in dit boek.

Publicaties die met dit thema te maken hebben: