Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Advies over de IJzertoren, bij decreet van 15 juli 2011 erkend als Memoriaal van Vlaamse Ontvoogding en Vrede

In 2011 erkende het Vlaams Parlement de IJzertoren in Diksmuide bij decreet als Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding en Vrede. In 2016 moet een nieuwe beheersovereenkomst gesloten worden. Het Vlaams Vredesinstituut vraagt het Parlement erop toe te zien dat de IJzertoren de komende jaren sterker inzet op de museale functies, werk maakt van kritische publieksgeschiedenis over de Vlaamse beweging, en zijn werking verder professionaliseert.

 

Download dit bestand