Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Het aanbod aan vredesopvoedingsprojecten voor het Vlaamse onderwijs

Download PDF