Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Het aanbod aan vredesopvoedingsprojecten voor het Vlaamse onderwijs

Publicatiedatum: 01/05/2011

Factsheet over het aanbod aan vredesopvoedingsprojecten voor het Vlaamse onderwijs. Onder de noemer ‘vrede kan je leren’ zijn er heel wat organisaties die vredesopvoedingsprojecten organiseren en aanbieden. Scholen en jeugdverenigingen doen regelmatig een beroep op deze aanbieders van vredesopvoedingsprojecten. Het Vredesinstituut vond een zestigtal organisaties die samen meer dan 400 vredeseducatieve initiatieven aanbieden voor het onderwijs.

Download PDF