Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

The Memory of Peace

M. Van Alstein (2017), ‘The Memory of Peace’, in D. Praet (ed.), Philosophy of War and Peace, Brussel: VUBPress, p. 187-199