Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Leren over oorlog, conflict en vrede – Gids voor de praktijk (Herziene editie)

Publicatiedatum: 20/12/2023

Nadat een eerste versie van nieuwe onderwijsdoelen in 2022 door het Grondwettelijk Hof vernietigd werden, keurde het Vlaams Parlement in 2023 voor de tweede en de derde graad nieuwe eindtermen goed. Onderzoeker Maarten Van Alstein analyseerde vervolgens de decretaal vastgelegde onderwijsdoelen voor het secundair onderwijs.

Tegen de achtergrond van de door het Grondwettelijk Hof herbevestigde pedagogische vrijheid bieden de bevindingen van dit rapport aan scholen en onderwijsnetten en -koepels inspiratie om een eigen visie op vredeseducatie te ontwikkelen in hun leerplannen.

Voor leerkrachten bevat dit rapport heel wat didactische inspiratie en concrete aanknopingspunten.


Locatie: Brussel

Download dit bestand