Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Omgaan met controverse en polarisatie in de klas

Publicatiedatum: 21/09/2018

Discussies over politiek en samenleving raken vandaag snel verhit. Tegenstellingen worden scherper gesteld. Dat is ook zo in de klas en op school. Leraren en directies worden voor stevige uitdagingen geplaatst. Hoe reageren op heftige of hatelijke uitspraken? Hoe lesgeven over gevoelige thema’s in het leerplan? Hoe polarisatie ontmijnen? Hoe gesprekken over controversiële onderwerpen vorm geven zonder dat de klas opvliegt?

Het boek Omgaan met controverse en polarisatie in de klas zoekt antwoorden op deze vragen. Voortbouwend op inzichten uit de internationale wetenschappelijke literatuur, praktische handelingsschema’s van ervaren dialoogtrainers én concrete ervaringen uit de klaspraktijk, biedt het een pedagogisch kader om in de klas en op school om te gaan met controverse en polarisatie.

Pedagogisch begeleiders, leraren, directies, lerarenopleiders en educatief medewerkers van vormingsorganisaties vinden in het boek richtingwijzers en tips over het aangaan van moeilijke gesprekken en het bewerkstelligen van een open en democratisch gespreksklimaat.

Naast dit boek zijn er ook informatiefiches en een infographic beschikbaar.

Contacteer ons voor meer informatie, of bestel het boek hier.

U kan ook onze lesmaterialen downloaden

Infografiek

Infofiche 1 Reageren op confronterende uitspraken

Infofiche 2  Controversiële onderwerpen in het leerplan

Infofiche 3 Didactisch aan de slag rond controversiële onderwerpen