Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Ingehaald door het heden? Een kanttekening bij de eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen.

M. Van Alstein (2018), 'Ingehaald door het heden? Een kanttekening bij de eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen', in Streven Web, p. 1 - 17