Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Ingehaald door het heden? Een kanttekening bij de eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen.

Publicatiedatum: 20/11/2018

In dit essay belicht Maarten Van Alstein de betekenis en waarde van de eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog. Oorlogsherdenking heeft in Vlaanderen vaak een een actuele, vredesgeoriënteerde inzet. Een mooi voornemen als het op een goede manier gebeurt: de eeuwherdenking kan een aanzet zijn om na te denken over oorlog en vrede als het op een kritische en genuanceerde manier gebeurt.

M. Van Alstein (2018), ‘Ingehaald door het heden? Een kanttekening bij de eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen’, in Streven Web, p. 1 – 17