Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Honderd jaar Eerste Wereldoorlog in het teken van vrede

Publicatiedatum: 08/11/2011

In 2014-2018 vond de herdenking van honderd jaar Eerste Wereldoorlog plaats. De Vlaamse overheid stelde als een van de doelstellingen voor haar project voor de honderdjarige herdenking van WOI voor dat herdenkingen een vredesboodschap moeten uitdragen. Dit rapport onderzoekt hoe deze doelstelling gerealiseerd kan worden. Het gaat op zoek naar de kritische randvoorwaarden waaronder vredesgezinde oorlogsherdenkingen normatief en historisch verantwoord kunnen zijn.


Locatie: Brussel

Download dit bestand