Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Vroeger gaat niet over. Herinneringseducatie als pedagogische praktijk

Publicatiedatum: 05/05/2017

Dagelijks trekken opiniemakers parallellen tussen toen en nu. Maar kan je wel leren uit het verleden? En als je dat zou proberen, waarop moet je dan letten?Het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie heeft samen met het Vlaams Vredesinstituut en Kazerne Dossin een boek samengesteld over dit soort vragen. Historici, didactici en praktijkdeskundigen leveren een bijdrage.

Het is een boek vol inspiratie, verhelderend, diepgravend, vol praktijkvoorbeelden en didactische suggesties. Het inspireert om integer en kritisch om te gaan met de veelgehoorde opdracht ‘leren uit het verleden’. Verschillende ‘dragers van herinneringen’ komen aan bod: getuigenissen, herinneringsplaatsen, re-enactments, stripverhalen, games, …

Het boek is uitgegeven door LannooCampus